Karantæne under COVID-19: Sådan skal du forholde dig

fredag 03.april 2020 | Nyheder | |

CS har fået flere henvendelser fra medlemmer, der er i tvivl om, hvorledes de skal forholde sig, hvis de bliver pålagt karantæne og hjemmeophold. Nedenfor har vi samlet den tilgængelige information om hjemmeophold og karantæne.

Generelt om karantæne og hjemmeophold
Når en medarbejder sættes i karantæne (forebyggende) eller isolation (grundet sygdom) er der tale om lovligt forfald, og medarbejderen har derfor ret til fuld løn. Hvis karantænen er af forebyggende karakter, skal medarbejderen arbejde hjemmefra i det omfang, det kan lade sig gøre. Inden karantænen udløber, bør arbejdspladsen have forholdt sig til, om medarbejderen efterfølgende skal møde på arbejde igen, skal varetage opgaver hjemmefra, eller skal gå hjemme fortsat.

Alle medarbejdere skal generelt følge myndighedernes retningslinjer. Du kan finde opdateret information på coronasmitte.dk

Karantæne eller hjemmeophold i forbindelse med tjenesterejser, INTOPS mv. til udlandet
Personel, der skal udsendes i INTOPS, holdes i 14 dages karantæne forud for afrejse til missionsområdet, for at forhindre sygdomsspredning til missionsområderne. Forsvarskommandoen har opstillet tre kategorier af karantæne for personel, der skal udsendes. Kategorierne er opstillet på baggrund af krav fra missionerne:

  • Karantæne – 14 dage (gælder indtil videre for bidragene til eFP, Resolute Support, BARKHANE og OIR)
    Medarbejderen skal opholde sig på en militær installation under helt særlige forhold. Der er tale om en begrænsning i forhold til medarbejderens bevægelsesfrihed, og samtidig en skærpelse i forhold til sundhedsmyndighederne pålæg til det resterende danske samfund. Medarbejderen tildeles INTOPS ydelser, og får betalt kost fra den dag karantænen påbegyndes. Læs mere om karantæne ifm. INTOPS her.
  • Ophold i hjemmet  – 14 dage (bidraget til KFOR)
    Medarbejderne skal opholde sig i eget hjem/på egen matrikel sammen med sine nærmeste pårørende.
  • Arbejde i hjemmet, som for øvrigt personel i Forsvaret, der for nærværende er hjemsendt p.g.a. COVID-19.

Hjemmeophold i forbindelse med hjemkomst fra tjenesterejser, INTOPS mv. udlandet
Det fremgår af Forsvarsministeriets retningslinjer vedrørende håndtering af Corona-virus/COVID-19, at alle medarbejdere, der har opholdt sig i udlandet, vil blive pålagt 14 dages hjemmeophold efter hjemkomst. Det forventes, at medarbejdere i denne periode arbejder hjemmefra i videst muligt omfang. Der kan i særlige tilfælde afviges fra påbuddet om hjemmeophold, hvis den pågældende medarbejder varetager en kritisk eller operativ funktion, der ikke kan overdrages til andre og hvis medarbejderen i øvrigt er symptomfri. Læs mere om dette her.

Hjemmeophold i forbindelse med sygdom og/eller symptomer på Coronavirus
Medarbejdere, der oplever symptomer på Coronavirus, skal forblive i hjemmet, også selv om der udelukkende er tale om lette symptomer. Hvis medarbejderen er syg, skal der ske sygemelding efter de normale retningslinjer, dvs. at både sygemeldingskontoret og nærmeste chef skal underrettes.

Medarbejdere, der har været sygemeldte med Coronavirus skal forblive sygemeldte i hjemmet, indtil de har været symptomfrie i 48 timer.

Spørgsmål om karantæne og sygdom, kan rettes til CS via mail CS@CS.dk eller telefon 3690 8900

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt