Klarhed over spisepause for statens ansatte

fredag 29.november 2019 | Nyheder | |

Blækket var knap blevet tørt på det forlig, der blev indgået ved OK18, før den første uenighed opstod omkring, hvad der egentligt blev aftalt efter de mange måneders forhandling. Retten til den betalte spisepause endte med at være et af hovedkravene ved forhandlingerne under OK18, og det har siden hen vist sig, at aftalen ikke blev overholdt på visse uddannelsesinstitutioner. Her har man tidligere fjernet den betalte spisepause, og man har ikke villet genindføre den efter OK18. Det er i strid med aftalen, mener man ved Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, hvor CS formand Jesper Korsgaard Hansen er med.

I CFU var man godt i gang med at forberede et sagsanlæg mod Moderniseringsstyrelsen, men sidenhen er der sket en del. Nu hedder modparten Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og man har sammen med dem drøftet uenigheden, og er nået frem til en endelig klarhed over reglerne om retten til betalt spisepause. Enigheden bekræfter, at alle ansatte på det statslige område har ret til en betalt spisepause. Det gælder dog fortsat ikke for en mindre gruppe ansatte, hvor det udtrykkeligt fremgår af overenskomsten, at der ikke gælder en ret til betalt spisepause.

Aftalen får især betydning for ansatte på visse undervisningsinstitutioner, som hidtil har tilrettelagt arbejdet uden betalt spisepause. De vil fra den 1. august 2020 også få ret til en betalt spisepause som en overenskomstsikret ret.

– Det er afgørende, at medarbejderne og de faglige organisationer har tillid til den danske arbejdsmarkedsmodel og overenskomstsystemet. Det er nemlig medarbejderne og deres kompetencer, der er motoren i det danske samfund, siger Skatteminister Morten Bødskov.

– Set i det lys er jeg ekstra glad for aftalen mellem de faglige organisationer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Den er mere end blot en løsning på udfordringerne med frokostpauserne. Aftalen er et klart signal om, at vi sammen kan finde fælles løsninger gennem respekt og dialog. Og det er netop dét, den nye start på området handler om, siger Bødskov.

Selv om CS medlemmer ikke har været direkte berørt af lige netop denne situation, har CS hele tiden været af den holdning, at vi som faglig organisation ikke acceptere, at man uden videre fjerner en rettighed for de ansatte uden at give kompensation. Vi vil heller ikke acceptere, at man ikke overholder de aftaler, der er indgået. Derfor er det glædeligt, at der nu er kommet en løsning.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt