Leder: Der er mangel på alle hylder i Forsvaret

mandag 16.december 2019 | Leder | |

Jeg har for nylig haft fornøjelsen af at besøge nogle af vores afdelingsformænd og tillidsrepræsentanter rundt om på tjenestestederne, ligesom vi i november samlede mange af vores afdelingsformænd og tillidsrepræsentanter til den årlige CS konference. Konferencen og møderne har givet mig et grundigt indblik i, hvad I slås med i dagligdagen. Jeg tager hatten af og bukker mig dybt i støvet for den passion, vilje og entusiasme I udstråler, og med hvilken I løser de mange opgaver på trods af det store arbejdspres.

Det er langt fra solstrålehistorier alt sammen, og jeg fornemmer en frustration på tværs af værn, geografisk placering og vidt forskellige opgaver. Blandt andet over ikke altid at kunne slå til og yde maksimalt i forhold til den primære opgave, samt over at mangle kollegaer i en hverdag, hvor opgaverne langt overstiger ressourcerne til rådighed, både når det gælder kollegaer og materiel.

Der mangler tid til at uddanne og til at træne optimalt, og der mangler tid til at udvikle egne kompetencer. At træne og uddanne sig selv og enheden er en hel fundamental ting i forhold til at blive en god og dygtig enhed og soldat. Det ved vi alle. Det er så vigtigt, at vi hjemmefra har gjort vores forarbejde, så vi kan handle på den rigtige måde, når vi står i den skarpe situation. At vi reagerer ud fra erfaringer, vi har hentet under uddannelse og øvelse med vores kollegaer, egne og allierede enheder.

Tiden er der ikke, da opgaverne allerede nu tilflyder forsvaret i en lind strøm. Vi er i gang med en opbygning af forsvaret i forhold til det nye forsvarsforlig, og forsvaret skal først sidst i forliget kunne håndtere en større mængde opgaver. Blandt andet fordi, der meget gerne skal komme flere kollegaer på det tidspunkt.

Flere steder mangler man også ordentlige faciliteter, f.eks. undervisningslokaler. Desuden slås I med enkelte styrelser, der hver eneste dag gør det en lille smule mere vanskeligt at få tingene til at hænge sammen – alene det at bestille en elpære kan udfordre.

Et kæmpestort problem

Desuden gør mangel på materiel, udrustning og reservedele det svært at øve sig optimalt, og det er en evig kilde til irritation og frustration ude ved enhederne. Faktisk er det så slemt, at jeg nogle steder mødte kollegaer, der frygter at skulle på skarp mission, da de var i tvivl om egne og enhedens kompetencer. Det er et kæmpestort problem, hvis vi soldater ikke føler os klædt på til at løse vores primære opgave. Samtidig er det en sikkerhedsrisiko, som ledelsen ikke kan sidde overhørig.

Alle disse mangler er med til at skabe en negativ stemning, som i sidste ende er medvirkende til, at det er svært at holde på medarbejderne.  Lægger man tilmed den forholdsvis lave løn, manglende karrieremuligheder, ingen CU (civiluddannelse), samt ingen eller kun lidt uddannelse til den enkelte oveni, ser det da helt håbløst ud.

Ved at fjerne uddannelseskravet for udnævnelse til over- og seniorsergenter, og dermed gå tilbage til egentlige geled-udnævnelser, mener jeg, at sergentgruppen bliver dårligere stillet kompetencemæssigt, og med indførelsen af ”On the job training” mener jeg, at man stiller hele stampersonellet ringere. Det kan hverken Forsvaret eller den enkelte være tjent med.

I forhold til fastholdelse er løn en meget stor faktor, som fortjener sin helt egen artikel, men karrieremuligheder, uddannelse og tid til – og mulighed for – at løse sine opgaver tæller også tungt i regnskabet.

Der er mangel på alle hylder i forsvaret i dag, men der er ingen tvivl om at opgaven bliver løst til fulde.  I CS giver vi heller ikke op. Forsvaret er også os, vores arbejdsplads, og der er meget at kæmpe for. Vi kender udfordringerne, og vi tager kampen op. Sammenhold giver os styrke.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt