Leder: Inviter medarbejderne med ind i oprydningsarbejdet

onsdag 01.juli 2020 | Nyheder | Jesper Korsgaard Hansen, formand i CS |

Forsvarets kultur på godt og ondt er blevet et ivrigt debatteret emne i kølvandet på de skandalesager, der er kommet frem i lyset den seneste tid. Desværre er det med fortællingen om, at der hersker en kultur, hvor magtmisbrug og svindel stortrives.

“Jeg er modstander af forestillingen om, at hele forsvaret er bundkorrupt og råddent, og det har jeg flere gange givet udtryk for. Jeg mener, det er direkte uanstændigt, når medier og kommentatorer tager samtlige af forsvarets 20.000 medarbejdere til indtægt for nogle få brodne kar. Det er ikke fair over for de mange tusinde medarbejdere, der passer deres arbejde med at passe på Danmark.”

Når det er sagt, er de sager der har set dagens lys på det seneste, et tydeligt tegn på, at der er nogle problemer rundt omkring i organisationen.  De problemer skal frem i lyset og italesættes, og der skal ryddes op, så vi igen kan vende tilbage til at tale om de mange vigtige opgaver, som I løser dag ud og dag ind.

Jeg ved, at en del af jer er ved at være godt og grundigt frustrerende af at skulle sidde til sociale arrangementer og forsvare jeres arbejdsplads overfor jeres venner og familie, i stedet for at samtalen tager udgangspunkt i jeres arbejde og de mange spændende opgaver. Fokus skal tilbage på kerneopgaven, og tilliden til forsvaret skal genoprettes i offentligheden.

Forsvarsministeren og forsvarets ledelse har sat et oprydningsarbejde i gang for at få bugt med svindel og magtmisbrug. Jeg synes generelt, at det indeholder mange gode tiltag, men det er ikke noget, der kun skal gøres fra de bonede gulve. Ledelsen skal ikke stå alene med oprydningsarbejdet.

Medarbejdere og tillidsrepræsentanter bør inviteres med ind i mødelokalerne, for det er os, der bedst ved hvad der rører sig derude. Derfor rækker vi hånden ud og tilbyder vores hjælp. Vi vil gerne være med til at diskutere, hvordan vi – med udgangspunkt i Forsvarets værdier – bedst skaber en virksomhed, hvor alle arbejder sammen, tager hånd om hinanden og gør en indsats for at ændre den kedelige opfattelse, der er omkring vores arbejdsplads. Jeg mener, det bør være på dagsordenen i både samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg.

Noget af det, vi konkret kan byde ind med, er i forhold til ansættelser og udnævnelser. Det er et godt initiativ at tage medarbejderne med, når der skal udvælges chefer, men man kunne overveje, om det ikke burde gælde alle udnævnelser og ansættelser generelt i forsvaret.
Vores lokale tillidsrepræsentanter kunne indgå i udvælgelsesprocessen og sidde med ved bordet, når der skal ansættes eller udnævnes. Ikke for at pege på, hvilke medarbejdere, der skal ansættes eller udnævnes, men som garanti for, at processen forløber som den skal, og at der ikke efterfølgende kan opstå tvivl.

Det vil yderligere give god mening, at vi som medarbejderrepræsentanter kommer med ind i rummet for på den måde at pege på de af ansøgerne, som vi fremadrettede kan se som gode kollegaer. Efterfølgende er det selvfølgelig op til ledelsen at udvælge, hvem der skal udnævnes eller ansættes.

Dette er blot ét eksempel på, hvordan vi som medarbejdere kan tage aktivt ansvar og deltage i arbejdet. Der skal sendes et kraftigt signal om, at svindel og magtmisbrug ikke hører hjemme i forsvaret – eller på nogen anden arbejdsplads i øvrigt. Der må aldrig være tvivl, for det er tvivlen, der skaber utilfredsheden og frustrationen.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt