Lovændring af militær straffelov, retsplejelov og disciplinarlov

tirsdag 05.marts 2019 | Juridisk | |

I 2018 trådte lovændring til den militære straffelov, militær retsplejelov og den militære disciplinarlov i kraft.
Denne lovændring betyder, at alle militært ansatte i Forsvarsministeriets departement vil blive omfattet af de tre love. Konkret betyder det for de medlemmer, der er berørt af dette, at militært ansatte på hele Forsvarsministeriets område fra 1. januar 2018 er omfattet af alle tre love.
Behovet for at ændre ordlyden i loven har været, at militært personel efter reorganiseringen i 2014 i højere grad arbejder i styrelse, som ikke er underlagt egentlig militær kommando.
På trods af at de tre love er relateret til en række pligter, som begrundet i forsvarets operative opgaveløsning, og som ikke giver den store mening for det arbejde, der bliver udført i styrelserne.

Der bliver udført støttefunktioner for det militære forsvar.
Begrundelsen for lovændringen har blandt andet været, at man har ønsket at skabe et ens retsgrundlag for militært ansatte inden for Forsvarsministeriets område.

CS bekymring har været, at man med lovændringen kommer til at lave en forskel imellem militært og civilt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, som vil blive mødt af forskellig retstilstand alt afhængig af ansættelsesform.

De af vores medlemmer, der er berørt af dette, vil nu f.eks. kunne påføres et disciplinarmiddel, eller straffes med bøde, hvis de skulle overtræde lovgivningen. På den måde vil de adskille sig fra de civilt ansatte.

Når dette er sagt, så er der tale om i forvejen militært ansatte, der ofte har været i Forsvaret i længere tid, og som kender systemet. At man har ændret ordlyden auditørerne til auditøren, har ingen betydning.
Det er altid en auditør, der træffer afgørelse i en sag.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt