Minister inviterer tillidsrepræsentanterne indenfor i fastholdelsesdebatten

lørdag 19.oktober 2019 | Nyheder | Jane Munk |

Forsvaret har en udfordring med at fastholde medarbejdere, og den udfordring vil forsvarsminister Trine Bramsen gerne have hjælp fra de faglige organisationer til at løse.

Bramsen har blandt andet brugt sine første måneder på ministerposten til at rejse rundt til tjenestestederne for at få et billede af, hvordan hverdagen ser ud for medarbejderne. Særligt i forhold til fastholdelse oplever hun nogle tendenser, der går igen.

– Når jeg gentagne gange hører, at der er problemer med faciliteterne, at der går for lang tid før man kan få repareret en dør der binder, for eksempel. Når man skal have en uddannelse i raketvidenskab for at bestille et lokale og udstyr. Det må der simpelthen kunne findes en bedre løsning på. Det er nogle af de lavpraktiske ting, som jeg har den holdning til, at det skal vi ikke engang bruge meget tid på. Det skal der bare findes en løsning på, siger hun.

– Så er der nogle større ting, for eksempel omkring kompetencer: Hvad er det for nogle kompetencer, man får. Er de relevante, og får man dem med på papiret? Og så er der det lidt længere og sejere træk – en erkendelse af at vores ansatte i forsvaret er lige så forskellige som alle andre i det danske samfund. Den her ”one size fits all” tankegang, bliver vi nødt til at udfordre, for der er forskel på folk, og der er forskel på, hvor de er henne i livet. Ønsker man at blive udsendt ofte, eller ønsker man lidt længere intervaller, for eksempel.

– Der er meget stor forskel og spændvidde. Det skal vi have forståelse for. Derfor tror jeg heller ikke, at man bare ville kunne knipse med fingrene og lave en bonusordning, og så er alle glade. For nogle handler det måske mere om, at der er ro på karrieren i en periode, og at man kan være der for sin familie. For andre handler det om, at de kan have fuld fokus på karrieren og få så mange kilometer i benene på så kort tid som overhovedet muligt. Det skal den gode medarbejderpleje og personalepolitik kunne håndtere. Jeg tror, det er nøglen til, at vi sikrer god fastholdelse, siger ministeren.

TR på banen

Forsvarsministeren opfordrer til, at tillidsrepræsentanterne melder ind med indspark til fastholdelsesdebatten. Hun fortæller, at hun gerne vil høre om de tendenser, der rører sig ude på de enkelte tjenestesteder.

– Det er meget væsentligt for mig at inddrage tillidsrepræsentanterne. De er ærlige og åbne og bidrager konstruktivt, siger hun.

– Det er ikke for sjov, at vi har tillidsrepræsentanter. Det er for at være et talerør, men også at være et filter, så jeg ikke får så mange enkelthistorier, men får tendenserne. Det er det, som jeg kan bruge og handle på. Jeg vil hjertens gerne også høre enkelthistorierne, men det er tendenserne, jeg kan løse som politiker, siger hun.

– Når jeg rækker hånden ud, og jeg beder alle forsvarets chefer om også at række hånden ud, er det klart, at man så dels tager imod den udstrakte hånd, men at man også er med til at skille tingene ad og sortere i de mange indspark, der kommer nedefra. At man er med til, at det er de relevante tendenser, der går videre. Det er den måde, hvorpå man er en god fagforening og en god organisation, og det er det, der kendetegner de faglige bevægelser gennem mange år.

Trine Bramsen mener, at det kræver en indsats fra alle, hvis udfordringen skal løses.

– Jeg har ikke en tryllestav, jeg har fået med ind i ministeriet, som jeg bare kan svinge hen over forsvaret og så er alle problemer løst. Det kræver, at alle bidrager. Det er medarbejderne derude, det er chefniveauet, det er fagforeningerne og det er ikke mindst, at jeg som minister sørger for at tage ansvar for det hele, siger hun.

CS formand: Ord kræver handling

CS formand Jesper Korsgaard Hansen er positivt stemt overfor, at den nye minister vi inddrage tillidsrepræsentanterne i snakken om fastholdelse, men han forventer også en politisk handling efterfølgende. Noget, som det tidligere har haltet lidt med, når de faglige organisationer og deres medlemmer har peget på udfordringer, der skal løses.

– Det er lidt let sagt, for det handler jo også om, at der skal tages nogle politiske beslutninger. Det er godt, at ministeren vil inddrage tillidsrepræsentanterne, og at vi skal høres og inddrages. Det bliver vi sådan set allerede, men der sker bare ikke rigtigt noget, siger han.

– Vi vil meget gerne pege på nogle steder, men vi har desværre erfaring med, at når vi peger noget konkret, så sker der ikke noget. Når vi peger på løn, så er det jo fordi, der er en udfordring dér. Når vi peger på uddannelse, er det fordi, at der er en udfordring. Vi kan pege og blive inddraget, men hvis der ikke sker noget på området, kan vi ikke gøre mere, mener Jesper Korsgaard Hansen.

– Vi hører for eksempel, at CU ordningen, var med til at fastholde de unge mennesker, fordi forsvaret ikke gav dem noget, når de skulle ud. Så på den måde er vi for eksempel ikke enige i, at en bonusordning ikke er med til at fastholde. Når de unge mennesker ikke får andet med fra Forsvaret, er man nødt til at sikre, at de kan noget, når de skal ud. Vi kan ikke se bort fra en eller anden form for bonusordning i forhold til uddannelse, siger han.

Han mener, der snart skal ske noget reel handling, så tillidsrepræsentanterne også kan se, at det nytter at kaste sig ind i kampen for at løse forsvarets udfordringer. Og så skal man respektere, at der ofte er mangel på både tid og penge på tjenestestederne, og at man derfor ikke kan forvente, at man lokalt kan gøre de helt store tiltag for at komme fastholdelsesproblematikken til livs.

– De ansatte i forsvaret arbejder for at løse problemerne hver eneste dag, men rammerne er ganske enkelt ikke til det. Der mangler penge og der mangler tid. Det er ikke fordi, folk ikke har viljen, men der er bare ikke plads, siger han.

Du kan læse meget mere om, hvordan forsvarsministeren vil tackle fastholdelsesudfordringen i næste nummer af CS Bladet, der udkommer mandag den 21. oktober.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt