Mors regler

fredag 05.april 2019 | Barsel og forældreorlov | |

Inden fødslen har den kommende mor ret til fravær med løn i forbindelse med graviditetsundersøgelser. Naturligvis bør disse undersøgelser placeres, så de er til mindst mulig gene for arbejdsgiveren.Moren har ret til graviditetsorlov med løn i de sidste seks uger før forventet fødsel.

Efter fødslen har moren pligt til at holde to ugers orlov (Jf. Barselsloven § 7. stk. 1).

Moren har ret til barselsorlov i 14 uger efter fødselen.

Adoption
Adoptanter har samme ret til lønnet barsels -og forældreorlov efter de har modtaget barnet.

Adoptanter har derudover ret til lønnet orlov i en periode på op til fire uger før de har modtaget barnet. Adoptanter bevarer retten til dagpenge i forbindelse med at de henter barnet. Både i Danmark og i udlandet.

Også her gælder hovedregelen om, at det er en betingelse for lønretten, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion i forhold til den ansattes beskæftigelse før orlovens begyndelse.

Der optjenes pensionsret i samtlige lønnede orlovsperioder. Det er uden betydning, om der ydes dagpenge i perioden.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt