Niveauvurdering giver sergenterne nye muligheder for uddannelse

torsdag 10.december 2020 | Nyheder | Jane Munk |

De grundlæggende sergentuddannelser i Hæren og i Søværnet er blevet officielt godkendt af Danmarks Akkrediteringsinstitution og er samtidig blevet niveauvurderet og placeret på niveau 4 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

Det betyder kort sagt, at uddannelsen er blevet anerkendt i det civile uddannelsessystem, hvilket vil giver sergenterne nye muligheder i forhold til uddannelse.

– Jeg er rigtig glad for, at der nu bliver sat endnu mere fokus på sergenternes uddannelsesmæssige kompetencer, og at det bliver mere tydeligt for civile uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere, hvad sergenterne har med i rygsækken efter en uddannelse på sergentskolen. Som sergent får man især erfaring med at lede soldater i en operativ sammenhæng, og det er enormt positivt, at uddannelserne får den synlige anerkendelse, som de fortjener, siger chefen for Forsvarsakademiet Henrik Ryberg.

Niveauvurderingen vil gøre det nemmere at merit- og kompetencevurdere sergenterne. Det vil give dem flere uddannelsesmæssige muligheder, hvis de på et tidspunkt vælger at videreuddanne sig udenfor Forsvaret. Det skal dog bemærkes, at en niveauvurdering ikke er det samme som en akkreditering, hvilket betyder, at niveauvurderingen ikke er gradsgivende, giver retskrav på optagelse eller automatisk er meritgivende.

Sergentuddannelsen svarer til niveau 4 på Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, som er en niveaudelt oversigt over offentligt godkendte grader og uddannelser– fra folkeskoleniveau til ph.d., samt voksen- og efteruddannelsesområdet. Kvalifikationsrammen har otte niveauer. De forskellige uddannelser bliver placeret på skalaen ud fra det læringsudbytte, som uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer.

Udover den grundlæggende sergentuddannelse omfatter niveau 4 også grundforløb og enkeltfag på erhvervsuddannelser eller gymnasiale uddannelser.

CS formand Jesper Korsgaard Hansen er glad og stolt af, at sergenternes uddannelse og kompetencer nu også bliver anerkendt i det civile uddannelsessystem:

– Jeg hørte på et tidspunkt en repræsentant fra det civile uddannelsessystem sige: ”Hvor har soldater mange fantastiske kompetencer, men hvor er I dårlige til at beskrive dem”. Den udtalelse satte mange tanker i gang. Jeg håber derfor, at godkendelsen af sergentuddannelsen kun er startskuddet til, at samtlige uddannelser i Forsvaret bliver beskrevet overfor Akkrediteringsinstitutionen med henblik på godkendelse i forhold til Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Det vil give den enkelte soldat en markant bedre mulighed for at kombinere sine militære uddannelser med det civile uddannelsessystem. Det kan bane vejen mod en samlet civil uddannelse, som kan anvendes indenfor Forsvaret, men kan også danne fundament for en civil karriere, siger han.

En stor del af de sergenter, der bliver uddannet i dag, har allerede en gymnasieuddannelse, en HF eller en erhvervsuddannelse i bagagen, men selvom uddannelserne niveaumæssigt ligger på samme trin, er der stadig stor forskel på, hvilke kompetencer, du får. Ligesom der er forskel på uddannelsen som murer og en studentereksamen.

I løbet af 2021 vil Flyvevåbnet følge trop med en ansøgning om niveauvurdering af deres sergentuddannelse, ligesom Beredskabsstyrelsen overvejer at gå samme vej med deres grundlæggende sergentuddannelse.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt