Ny bekendtgørelse tydeliggør regler om psykisk arbejdsmiljø

onsdag 30.september 2020 | Nyheder | Jane Munk |

En ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er netop offentliggjort. Bekendtgørelsen gør det tydeligere for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere, hvilke regler der gælder for at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Danmark er ét af de første lande i Europa, der får en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Til sammenligning har vi langt over hundrede bekendtgørelser, der konkretiserer det fysiske arbejdsmiljø.

CS bakker op om bekendtgørelsen

Det er ingen hemmelighed, at fagforeningerne har haft en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø som et erklæret mål meget længe. Derfor glæder det også CS formand Jesper Korsgaard Hansen, at der fremover er lettere for både arbejdsgiver, medarbejdere og tillidsvalgte at navigere i reglerne om psykisk arbejdsmiljø.

– Det er noget, vi har arbejdet for længe, og det er derfor meget glædeligt, at der nu er nået enighed om bekendtgørelsen mellem arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og det politiske system, siger han.

– Nu skal bekendtgørelsen udmøntes på arbejdspladserne, hvor både arbejdsmiljøorganisationerne og samarbejdsudvalgene sammen med medarbejderne, lederne og cheferne nu har mulighed for at sætte endnu mere fokus på et sundt og sikkert psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen.

Hvad indeholder den nye bekendtgørelse?

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø samler de vigtigste regler om psykiske arbejdsmiljø, så det fremover er lettere for virksomhederne at orientere sig i de relevante pligter på området og igangsætte et systematisk og målrettet arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft 1. november. Bekendtgørelsen indeholder ikke nye krav til virksomhederne, men den bidrager til at give et overblik over de mest relevante regler om psykiske arbejdsmiljø og tydeliggør, hvad det er, virksomhederne skal være særligt opmærksomme på i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsgiverne har hele tiden haft pligt til at forebygge bredt inden for alle områder af det psykiske arbejdsmiljø, men hidtil har det kun været beskrevet meget overordnet. Der har ikke været en samlet konkret beskrivelse af de risikofaktorer, hvor det er særlig vigtigt at forebygge. For eksempel har det ikke tidligere fremgået direkte af reglerne, at arbejdsgiver skal forebygge, at medarbejderne bliver syge på grund af en for stor arbejdsmængde eller et for højt tidspres.

Sidste år viste en undersøgelse foretaget af Epinion for FH, at mere end hver anden (55 pct.) medarbejder i den offentlige sektor føler, at deres arbejde er psykisk belastende. Det samme gælder hver tredje i den private sektor.

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø er et led i udmøntningen af den politiske aftale fra foråret 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Fem risikofaktorer

Den nye bekendtgørelse oplister fem centrale risikofaktorer inden for psykisk arbejdsmiljø:

Stor arbejdsmængde og tidspres

Uklare krav og modstridende krav i arbejdet

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Arbejdsrelateret vold

Arbejdstilsynet vil senere udstede supplerende vejledninger, som udfolder reglerne i bekendtgørelsen. Arbejdet går i gang primo 2021 og involverer arbejdsmarkedets parter. Der findes allerede vejledninger om vold og krænkende handlinger, hvor virksomhederne kan finde hjælp til forebyggelse og håndtering.

Du kan finde bekendtgørelsen her

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt