Nye pensionsregler pr. 1. januar 2018

mandag 18.marts 2019 | Nye pensionsregler | |

Den 19. december 2017 vedtog folketinget en række ændringer på pensionsområdet, som trådte i kraft pr. 1. januar 2018. CS Fonde har her beskrevet, hvad ændringerne betyder for dig.

Aldersopsparing (uden fradrags-/bortseelsesret):

  1. Hvis du har mere end 5 år til folkepensionsalderen, er der et indbetalingsloft på 5.100 kr.
  2. Hvis du har 5 år eller mindre til folkepensionsalder, er loftet på 46.000 kr. (i 2018).
  3. Seneste udbetaling af din aldersopsparing (og kapitalpension) er nu 20 år efter, at du når pensionsudbetalingsalderen. Får du eksempelvis udbetalt din pension ved dit fyldte 60. år, skal du senest hæve din ordning ved dit fyldte 80. år. Vi udbetaler IKKE din ordning, før vi har været i kontakt med dig.
  4. Hvis du har oprettet en pensionsordning i perioden mellem 1. april 2007 – 31. december 2017, kan denne tidligst udbetales 5 år før folkepensionsalder. Ordninger, der oprettes efter 1. januar 2018, kan tidligst udbetales 3 år før folkepensionsalderen.

Bemærk: De nævnte indbetalingslofter gælder for ALLE de aldersopsparinger, du har, det vil sige både indbetalinger fra arbejdsgiver og private/frivillige indbetalinger.

I 2017 var der en mindre gruppe af fondens medlemmer, der havde en højere pligtig indbetaling end 5.100 kr. på deres Aldersopsparing. Fonden, CS og FPS vil først i 2019 finde en løsning, der håndterer denne problemstilling.

Ovenstående ændrer ikke ved muligheden for frivillig indbetaling på Aldersopsparing i CS Pensionsfond. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, finder du en formular på fondens hjemmeside under formularer – Frivillig indbetaling. Formularen skal herefter sendes direkte til FPS. 

Arbejdsmarkeds-/tillægspension (Ratepension)

  1. Den maksimale udbetalingsperiode forlænges fra 25 år til 30 år. Forlængelsen til 30 år gælder også for ratepensioner, der allerede er under udbetaling.
  2. Udbetaling skal senest starte op 20 år efter tidligste udbetalingsalder. Hvis din tidligste udbetalingsalder er 60 år, skal din udbetaling altså seneste starte op ved dit fyldte 80. år.
  3. Hvis du har oprettet en pensionsordning i perioden mellem 1. april 2007 – 31. december 2017, kan denne tidligst udbetales 5 år før folkepensionsalder. Ordninger, der oprettes efter 1. januar 2018, kan tidligst udbetales 3 år før folkepensionsalderen.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt