Omlægning af ferie: Her er reglerne

torsdag 02.juli 2020 | Nyheder | Jane Munk |

CS’ konsulenter får lige nu en del henvendelser fra medlemmer, der har fået omlagt deres ferie grundet COVID-19. Derfor vil vi lige ridse op, hvilke regler, der gælder:

Arbejdsgiver må gerne omlægge din ferie, men kun, hvis der er tale om en force majeure-lignende situation, hvor disse tre betingelser alle skal være opfyldt:

  • Der skal være tale om en uforudsigelig situation for arbejdsgiveren
  • Der skal foreligge væsentlige driftsmæssige hensyn
  • Ændringen af den fastsatte ferie skal være nødvendig i forhold til den pågældende medarbejder

Det første kriterie betyder, at der skal være tale om en uforudsigelig situation, som arbejdsgiver ikke har kunnet planlægge sig ud af. Det, man også kender som force majeure. At få omlagt en ferie, fordi man skal stå vagt, er i sig selv ikke en uforudsigelig situation, for vagttjenesten har været planlagt lang tid i forvejen. Den opgave har eksisteret hele tiden.

Det andet kriterie handler om væsentligt driftsmæssigt hensyn. Det vil sige, at medarbejderen skal være afgørende for, at en opgave kan løses. Det kan for eksempel være, hvis medarbejderen er den eneste, der kan reparere en bestemt maskine eller lignende. Kort sagt skal personen være tæt på uundværlig for driften.

Sidste kriterie er, at ændringen af den fastsatte ferie skal være nødvendig i forhold til den pågældende medarbejder. Det betyder, at ændringen skal bero på en individuel vurdering af den enkelte medarbejder. En chef kan altså ikke vælge medarbejdere tilfældigt ud eller for den sags skyld omlægge eller aflyse ferien for hele enheden. Man skal kunne redegøre for, hvorfor det er netop denne medarbejder, der skal have omlagt sin ferie.

Hvis alle ovenstående kriterier er opfyldt, og ferien på den baggrund bliver omlagt inden din ferie er startet, har du ret til 1,8 timers betalt frihed pr. feriedag, der bliver omlagt. Hvis din ferie bliver omlagt efter, at den er påbegyndt, har du ret til 3,6 timers betalt frihed pr. dag der bliver omlagt.

Hvis du har udgifter, fordi du må afbestille feriebolig eller rejser, så skal arbejdsgivers holde dig skadesløs efter de almindelige erstatningsretlige regler. Udskydelse eller omlægning af ferie kan både ske ensidigt fra arbejdsgivers side og efter aftale med medarbejderen. Muligheden for at udskyde ferien omfatter al ikke-afholdt ferie. Det vil sige, at muligheden omfatter både allerede fastlagt og ikke-fastlagt ferie.

Har du spørgsmål til omlægning af ferie, er du velkommen til at kontakte CS på telefon 36 90 89 00

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt