Omlægning af vagter under COVID-19

onsdag 25.marts 2020 | Nyheder | |

Redigeret den 16. marts, hvor datoen for dispensationen af hviletidsbestemmelserne er forlænget til 10. maj 2020 2020.

I forbindelse med COVID-19 kan det være nødvendigt at omlægge vagter i forsvaret. Derfor har CS været i daglig kontakt med Forsvarets Personalestyrelse vedrørende forsvarets vagtordninger, og der er nu enighed om en mulighed for at vagter kan omlægges til at have en længere varighed end normalt.

Omlægning af vagter er blandt andet nødvendig, hvis forsvaret skal efterleve sundhedsmyndighedernes anvisninger og minimere den fysiske kontakt mellem medarbejderne

Omlægningen kan ske på steder, hvor saglige argumenter taler for, at det er nødvendigt at omlægge vagten. Det er i alle tilfælde værnschefen, der godkender omlægning af vagter inden for eget værn.

Corona-virus falder under Force Majeure

Muligheden for at omlægge vagterne er opstået, fordi Arbejdstilsynet har meddelt, at situationen med COVID-19 falder under begrebet Force Majeure. Under Force Majeure kan der dispenseres for hviletidsbestemmelserne. Indtil videre er udmeldingen gældende indtil den 10. maj 2020.

Arbejdet (vagterne) skal dog fortsat tilrettelægges så det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Selvom der kan dispenseres for hviletidsbestemmelserne, skal der stadig være mulighed for at hvile. Formålet med omlægning af vagter er ikke for at presse medarbejderne yderligere, men udelukkende for at medvirke til, at risikoen for smitte af COVID-19 minimeres, samtidigt med at beredskabet opretholdes.

24-timers vagter

På grund af den helt ekstraordinære situation med COVID-19 har vi drøftet, at en 24-timers vagt kan honoreres i henhold til aftalerne for særlig beredskabstjeneste. Under særlig beredskabstjeneste bliver der medregnet den arbejdstid, som den pågældende var planlagt til at arbejde den pågældende dag. Derudover udbetales et tillæg for særlig beredskabstjeneste på kr. 2.007,42 i aktuelt niveau pr. døgn.

Når vagter omlægges til tjeneste af 24 timers varighed, betyder det naturligvis, at der anvendes færre medarbejdere pr. døgn. De medarbejdere, der ikke skal møde ind til vagt som følge af omlægningen, forvaltes efter samme regler, som er gældende for forsvarets øvrige medarbejdere der er sendt hjem som følge af COVID-19.

Forsvarets disponible reserve

Operationsstaben i Forsvarskommandoen arbejder med begrebet ”den disponible reserve”, om de medarbejdere, der ikke er en del af andre beredskaber og dermed kan indsættes, såfremt Danmark skulle få behov. Den disponible reserve vil som udgangspunkt, helt eller delvist, kunne indsættes på tre forskellige måder i forbindelse med COVID-19:

  • Almindelig tjeneste: Medarbejdere kaldes tilbage fra arbejde i hjemmet til at løse almindeligt forekommende opgaver på garnisonen (dvs. opgaver omfattet af gældende aftaler). Dette kan bl.a. omfatte tjenesterejser, der også vil foregå som normalt (som følge af den helt ekstraordinære situation med COVID-19 vil passende indkvartering ikke i alle tilfælde kunne være af hotellignende standard, men Forsvaret vil tilstræbe at lægge sig tæt derpå).
  • Grænsekontrol: Den disponible reserve indsættes til udvidet grænsekontrol. Her vil tjenesten være omfattet af Gefionaftalen og skal derfor udformes i overensstemmelse hermed.
  • Særlig beredskabstjeneste: Dele af den disponible reserve bliver sat på særligt beredskab til støtte for andre myndigheder og vil derfor være omfattet af aftalen om særlig beredskabstjeneste (se ovenfor).

Det er på nuværende tidspunkt ikke tiltænkt, at den disponible reserve skal være på et forhøjet beredskab, så den kan aktiveres, inden medarbejderne ellers ville skulle forvente at møde på arbejde. Hvis dele af den disponible reserve kommer på et sådant beredskab, vil medarbejderne være omfattet af gældende aftaler om tilkaldevagttillæg.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt