Pension

fredag 05.april 2019 | Pension | |

Er man ansat på CS’ aftaleområde, er man samtidig sikret nogle fornuftige pensionsforhold. Der kan være tale om to forskellige pensionsordninger:

  • Tjenestemandspension
  • Tjenestemandspension efter Civilarbejderloven (kun civile)
  • Arbejdsmarkedspension
  • PFA livrentepension (kun civile)

Muligheden for Indbetalinger på kapitalpension ophørte i 2013.

Herunder beskrives disse to ordninger.

Tjenestemandspension
Tjenestemandspensionsordningen er knyttet op på en langtidsansættelse (K60/62).

I de første 10 år af langtidsansættelsen modtager man arbejdsmarkedspension (se nedenfor), og efter 10 år udnævnes man til tjenestemand.

Ved udnævnelsen til tjenestemand bliver man samtidig omfattet af reglerne om tjenestemandspension.

Arbejdsmarkedspension
Arbejdsmarkedspension er den pensionsordning, der er forbundet med en overenskomstansættelse på CS’ aftaleområde.

Der er derfor tale om en overenskomstbaseret ordning, der gælder for alle overenskomstansatte i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

Er man overenskomstansat fremgår pensions- og ansættelsesvilkår af CS’ organisationsaftale.

Hver måned indbetales en procentdel af den pensionsgivende løn i CS Pensionsfond. Alle faste løndele er som udgangspunkt pensionsgivende mens de variable løndele typisk er ikke-pensionsgivende løndele.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt