Rejsetid

torsdag 04.april 2019 | Tjenesterejse | |

Rejsetid er arbejdstid og skal medregnes i arbejdstidsopgørelsen. Der kan dog maksimalt medgå 13 timer inden for en 24 timers periode. Der er altså tale om merrejsetid, hvis rejsetiden mellem din bopæl og det midlertidige tjenestested er længere end din daglige rejsetid ti det faste tjenestested. Hvis det midlertidige tjenestested ligger tættere på bopælen end dit faste tjenestested, kan der ikke ydes rejsetid.

Eksempel:
En medarbejder har bopæl i Ålborg og har fast tjenestested i Frederikshavn. Medarbejderen sendes nu på tjenesterejse til Holstebro.
Normal daglig rejsetid Ålborg – Frederikshavn (63 km) 41 minutter
Rejsetid i forbindelse med tjenesterejsen Ålborg – Holstebro (138 km) 1 timer og 51 minutter

Rejsetid (arbejdstid) i forbindelse med rejsen er 1 timer og 51 minutter minus 41 minutter, i alt 1 time og 10 minutters merrejsetid.

Hvis vi ser på den modsatte situation, hvor medarbejderen har bopæl i Ålborg og fast tjenestested i Holstebro, som sendes på tjenesterejse til Frederikshavn. I denne situation er der kortere til det midlertidige tjenestested og derfor ingen merrejsetid. I den situation kan der ikke tilskrives rejsetid/arbejdstid.

Det er ligeledes kun merudgifter, som du har haft til transport, der kan refunderes. Det betyder, at kun udgifter ud over de sædvanlige udgifter til den daglige transport mellem hjemmet og arbejdspladsen kan refunderes.

Udgangspunktet er, at offentlige transportmidler skal benyttes på tjenesterejser frem for private transportmidler, specielt privat bil. Dette skyldes en forhåndsformodning om, at dette er det billigste.

Tjenestestedet kan tillade, at du benytter privat transportmiddel, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet.

Er der stillet tjenestevogn til rådighed på tjenesterejsen, har du ingen udgifter til transport.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt