Rettelser i data og sletning af data

mandag 27.januar 2020 | TR-håndbog | |

Berigtigelser
Den, du behandler persondata for som tillidsrepræsentant, har ret til at få berigtiget forkerte oplysninger. Hvis du er enig med personen i, at de persondata, du har registreret, er forkerte, skal du med det samme rette oplysningerne. Er du uenig i, at oplysningerne er forkerte, skal du sikre, at du ligeledes får registreret personens opfattelse af de persondata, som uenigheden vedrører.


Retten til at blive glemt
Du skal slette persondata, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare data i forhold til de formål, hvortil de behandles. Det betyder f.eks., at når lønnen til et medlem er forhandlet på plads, har medlemmet ret til at få slettet persondata, som du har fået som en del af lønforhandlingen, med mindre du fortsat har brug for dem for at kunne varetage dine forpligtelser efter overenskomsten. Hvis du vil gemme oplysningerne herefter, er det et krav, at du anonymiserer oplysningerne, så oplysningerne ikke længere kan henføres til en person f.eks. slette navn, e-mail og køn.

Du kan kontakte arbejdspladsens IT-afdeling for at sikre, at data også bliver slettet på back-up. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er forpligtet til at slette oplysningerne, skal du kontakte CS.


Hvis du stopper som tillidsrepræsentant
Når dit hverv som tillidsrepræsentant ophører, er du forpligtet til at gå de persondata, du har modtaget, igennem og videreoverdrage de persondata, som du vurderer forsat vil være nødvendige til varetagelsen af tillidsrepræsentanthvervet til den nye tillidsrepræsentant. Evt. persondata, som ikke længere er relevante for tillidshvervet f.eks. mails og fysiske dokumenter, skal slettes/makuleres.

Hvis der ikke bliver valgt en ny tillidsrepræsentant i stedet for dig, skal du slette alle de persondata, du har modtaget i dit hverv som tillidsrepræsentant eller fremsende det til CS.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt