Retten til tidlig pension

onsdag 28.oktober 2020 | Nyheder | Nadia Skovsborg |

Hvornår kan du opnå retten til tidlig pension

Hvis du opfylder de anciennitetskrav der er stillet, kan du gå på pension 1, 2 eller 3 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Hvis du som 61-årig har været 44 år på arbejdsmarkedet, får du ret til at trække dig tilbage tre år før folkepensionsalderen. Hvis du som 61-årig har været 43 år på arbejdsmarkedet, så får du ret til tidlig pension 2 år før folkepensionsalderen, og hvis du på det pågældende tidspunkt har været 42 år på arbejdsmarkedet, har du ret til tidlig pension 1 år før folkepensionsalderen. Hvis man regner baglæns, så skal du altså være begyndt på arbejdsmarkedet som 17-, 18- eller 19-årig.

Anciennitet på arbejdsmarkedet tæller de antal år du har været i beskæftigelse, på dagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge, ledighedsydelse mv. Derudover tæller uddannelse du har taget senere i livet også med i din samlede anciennitet.

Hvad med tjenestemandspension og pligtig afgangsalder

Den tidlige pension udgør kr. 13.500 pr. måned, og er ikke afhængig af hvad din ægtefælle eller samlever har i indkomst og formue. Der vil dog ske en regulering af indtægten, hvis din samlede pensionsformue overstiger 2 mio.kr., og hvis pensionsformuen overstiger 5 mio.kr. frafalder retten til tidlig pension. Hvordan værdien af en eventuel tjenestemandspension i den henseende beregnes ved vi endnu ikke, men vi følger naturligvis området og forventer at blive klogere på regeringens initiativ inden loven træder i kraft. For tjenestemænd med pligtig afgangsalder, der ligger før retten til tidlig pension indtræffer er der endnu uvished om hvordan ordningen kan anvendes, men vi vender tilbage så snart der er nyt herom.

Hvis er berettiget til efterløn og ønsker at anvende retten til tidlig pension, så kan du få udbetalt de indbetalte efterlønsbidrag kontant, og der vil være mulighed for skattefri udmeldelse af efterlønsordningen i en begrænset periode, hvis du ikke har nået efterlønsalderen pr. 1. januar 2022.

Lever jeg op til kravene for tidlig pension

Hvis du vil undersøge om du lever op til kravene om anciennitet, kan du logge på ATP’s hjemmeside for at se hvor mange års beskæftigelse der er registreret for dig. Du kan logge på ATP’s hjemmeside med Nem-id. Her kan du under punktet ”Indbetalinger” se hvor mange år du har indbetalt til ATP, og dermed tælle din anciennitet på arbejdsmarkedet.

Hvis du har spørgsmål om retten til tidlig pension, er du velkommen til at kontakte medlemskonsulent Torben Bratved, TB@cs.dk tlf.: 3690 8933 eller specialkonsulent Nadia Skovsborg, nadia@cs.dk, tlf.: 3690 8904

 

Baggrund for retten til tidlig pension

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten indgået en ny aftale om retten til tidlig pension. Aftalen, der også er kendt som ”Arne-pensionen”, træder i kraft i 2022 og giver de mennesker, med de længste arbejdsliv ret til tidligere tilbagetrækning.

Aftalen er møntet på dem, der har de mindste indkomster og små pensionsopsparinger, hvilket særligt gælder for de faglærte og ufaglærte grupper.

Retten til tidlig tilbagetrækning er baseret udelukkende på objektive kriterier. Det betyder, at du fx ikke skal have en skønsmæssig vurdering fra en læge eller sagsbehandler for at blive omfattet af ordningen. Istedret baseres ordningen på anciennitet på arbejdsmarkedet.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt