Særlig feriegodtgørelse

fredag 03.januar 2020 | Ferie | |

Ud over den sædvanlige løn på feriedagene ydes en særlig feriegodtgørelse på 1,5 pct.

Denne godtgørelse træder i stedet for ferielovens ferietillæg på 1 pct.

Den særlige feriegodtgørelse beregnes af

 1. den skattepligtige indkomst for tjenstligt arbejde på optjeningstidspunktet
 2. løn under ferie
 3. løn under afholdelse af eller kontant godtgørelse som erstatning for særlige feriedage
 4. arbejdsmarkedsbidrag
 5. medarbejderens eget bidrag til ATP
 6. eventuelle frivillige pensionsbidrag ud over de overenskomstmæssige/aftalebaserede.

Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af

 1. udbetalt særlig feriegodtgørelse
 2. feriepenge, der er udbetalt, uden at ferie er holdt
 3. ventepenge
 4. rådighedsløn
 5. efterindtægt i henhold til tjenestemandspensionslovens § 20 og tilsvarende bestemmel-ser
 6. efterløn i henhold til funktionærlovens § 8
 7. merarbejdsbetaling til en deltidsansat
 8. feriegodtgørelse på 12,5 pct. af en deltidsansats merarbejde
 9. eget og arbejdsgivers overenskomstmæssige/aftalebaserede pensionsbidrag.

Det er arbejdsgiver, der beslutter, om tillægget ydes 2 gange årligt – ultimo maj og ultimo august – eller som en forholdsmæssig del samtidig med, at den dertil svarende ferie egynder.

Udbetaling af særlig feriegodtgørelse 2 gange årligt

Hvis den særlige feriegodtgørelse udbetales 2 gange årligt, forfalder betalingen for perioden 1. september til 31. maj til betaling ultimo maj, mens særlig feriegodtgørelse for perioden 1. juni til 31. august forfalder til betaling ultimo august.

Hvis en medarbejder fratræder, før der er sket udbetaling af særlig feriegodtgørelse, skal den særlige feriegodtgørelse for afholdt ferie udbetales, jf. afsnit 7.2.

Fratræder en medarbejder, der har fået udbetalt hele eller dele af den særlige feriegodtgørelse inden al ferien er holdt, fratrækkes den resterende del af den særlige feriegodtgørelse i den feriegodtgørelse, der beregnes i forbindelse med fratrædelsen.

Udbetaling ved feriens begyndelse

Særlig feriegodtgørelse kan udbetales som en forholdsmæssig del samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder og svarende til længden af den planlagte ferie.

Særlig feriegodtgørelse vedrørende ferie, der overføres, udbetales senest ved udløbet af den ferieafholdelsesperiode, hvor ferien skulle have været holdt. Særlig feriegodtgørelse overføres således ikke til udbetaling ved feriens afholdelse.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt