Sergentelever på SU: Det giver ingen mening

torsdag 13.december 2018 | Nyheder | Helle Kolding |

I midten af januar modtog et nyt hold sergenter deres eksamensbevis, og afsluttede dermed syv måneders uddannelse.
Glæden var stor, da de sammen med kolleger, lærere, venner og familie kunne lade sig fejre ved en parade på Hærens Sergentskole i Varde.

Intet under at glæden var tydelig, for det har været en uddannelse mod alle odds. Gentagne gange har CS påpeget den ulige kamp, det er for mange af de unge at have valgt en uddannelse, der på en side kan bane vejen til den fremtid, de så brændende ønsker sig, men på den anden side er en vej, der er brolagt med en stor forhindring. Så stor en ’sten i støvlen’ er der tale om, at de
unge selv ikke er i tvivl om, at det får nogle kammerater til at vælge uddannelsen fra, og under alle omstændigheder er en forhindring, som kræver, at den unge selv virkelig vil det her -og
kan få enderne til at hænge sammen.

Læs også: SU og stor arbejdsbyrde presser sergentelever

Den helt store ’sten’ er økonomien. Som de eneste elever overhovedet i Forsvaret, er Hærens sergentelever nemlig på SU i hele deres ni måneder lange uddannelse. Deres kolleger i de øvrige værn, flyvevåbnet og søværnet, er ikke på SU, når de tager de moduler, der fører til deres sergentgrader. Kadetterne, der skal være officerer, når de er færdige
med deres grunduddannelse, er heller ikke på SU.

Men ved en politisk beslutning truffet under forrige forsvarsforlig blev det bestemt, at lige netop hærens kommende sergenter pludselig skulle finansiere deres uddannelse via SU.

– Det er en kæmpefejl, siger Kenneth, der er en af talsmændene ved det hold, der blev færdige i januar.

– Det er helt grotesk, og det giver slet ingen mening, tilføjer han.

Det koster økonomisk, hvis du vil være sergent i hæren. Foto: Forsvarsgalleriet

Folk stopper

Han bakkes op af holdets to øvrige talsmænd, Christopher og Jonathan.

– Både konstabler og officerskadetter er på løn og får udbetalt langt mere, end vi får, det giver virkelig ingen mening, lyder det fra Christopher, og Jonathan supplerer;

– Der er folk, der simpelthen stopper i uddannelsen eller vælger den fra, fordi de ikke kan få økonomien til at hænge sammen.

Talsmændene påpeger, at selvom eleverne får over 6000 kroner per måned i SU, så er der ikke meget -om noget til overs, når regnskabet gøres op. Mange af eleverne har nemlig faste udgifter til bolig andet steds, når de er på sergentskolen.

Samtidig bruges en stor del af pengene også på kost. Eleverne har nemlig ingen mulighed for at lave deres egen mad på skolen. Der er ingen køkkenfaciliteter, kun adgang til et køleskab. Og skal maden nydes i kasernens cafeteria, så er det til cafeteriapriser. Uddannelsens sammensætning gør desuden, at eleverne har mange arbejdstimer, vagter og undervisning, der forhindrer, at de unge kan supplere SU’en med indtægter fra fritidsjob.

Kenneth fortæller, at han har været nødt til at tage af sin opsparing for at klare sig gennem uddannelsen, og det er ikke usædvanligt.

– Vi har også kendskab til, at nogen har måttet tage lån for at klare perioden økonomisk. Eller få hjælp fra eksempelvis kæreste og familie, forklarer Christopher.

Ingen tillæg

De unge sergenter mener ikke, at det er fair, at de og deres kammerater skal kæmpe med en skrøbelig økonomi, bare fordi de gerne vil tage en nødvendig uddannelse for at komme videre i deres militære forløb. Slet ikke, når deres nærmeste ’samarbejdspartnere’ eller kolleger, ikke har samme vilkår.

– Konstablerne får både løn og særlige tillæg, når vi er på vagt eller øvelser sammen. Vi får ingen ting, siger Jonathan.

– Ja, og officerseleverne går på samme skole, men de får over 20.000 kroner per måned, tilføjer Christopher.

Alle tre er helt klare i mælet, når de understreger, at de føler det både uretfærdigt og fuldstændigt urimeligt, at sergentuddannelsen er baseret på en SU. Ikkekun de selv, men også de mange kammerater, de er talsmænd for, forstår simpelthen ikke, hvorfor netop deres uddannelse skal være SU berettiget. De frygter også, at den dårlige økonomiske udsigt får kammerater til at fravælge uddannelsen, og de er ikke i tvivl om, at det rent faktisk er sket. Det ser de som et tab, ikke kun for sergentgruppen, men for Forsvaret som helhed.

– Mange falder fra på grund af SU. Men det er jo ikke det eneste, der slider på incitamentet for at gå ind i Forsvaret nu. Man har frataget os tjenestemandsansættelserne og 35 års kontrakterne med mulighed for en optjening af CU, konstaterer Christopher.

– De tager alle gulerødder væk, så jo, man skal virkelig ville det her for at fortsætte, indrømmer Jonathan.

Sergentelever fra Hærens Sergentskole

Der skal gøres noget nu

CS formand Jesper Korsgaard Hansen mener også, at eleverne har uretfærdige forhold.

– Det er simpelthen ikke i orden, at man i 2019 misbruger folk på denne her måde. Det er faktisk uanstændigt. Her bliver politikerne nødt til at finde nogle løsninger, der gør, at de her sergentelever også kan få enderne til at nå sammen, ellers risikerer vi, at de unge mennesker forlader uddannelsen igen. Der skal gøres noget – og der skal gøres noget nu – for at sergenteleverne får nogle bedre forhold.

Lyt til CS Podcast: Sergentelever på SU – uanstændigt eller fair? 

For Kenneth har Forsvaret og en karriere her været en drøm, fra han var helt lille. Jonathan og Christopher er også enige i, at det er det, de vil her og nu, og de glæder sig til at komme ud til deres respektive regimenter som ’nyudklækkede’ sergenter. Men om de også vil være i Forsvaret om 10-15 år, kan de ikke svare på.

– Vi gør det her af lyst. Det kan lyde som en kliché, men vi gør jo det her, fordi vi gerne vil. Derfor bærer vi også over med økonomien og klemmer ballerne sammen. Men det er jo ikke alle, der har mulighed for det, selvom lysten er der, siger Kenneth.

– Uddannelsen er super god, føjer Jonathan til.

Nu er de og deres godt 100 kammerater kommet gennem den økonomiske udfordring og er blevet sergenter. Nu kan de endelig begynde at få en rigtig løn!

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt