Soldater advarer om mangelfuld træning før udsendelse

torsdag 31.oktober 2019 | Nyheder | Jane Munk |

Der mangler både personel og uddannelsesplaner i den træning, soldaterne får forud for missionen Operation Resolute Support i Afghanistan.  Det skriver netmediet OLFI, som har været i kontakt med flere soldater, der ønsker at stå frem med deres bekymringer under betingelse af anonymitet.

De vælger at stå frem, fordi de frygter, at nedprioriteringen af den missionsforberedende træning kan få fatale konsekvenser for deres kollegaer i mission.

Mangelfuld overlevering og træning

Overlevering og erfaringsudveksling holdene imellem er en stor del af træningen forud for en udsendelse, men de soldater, der har udtalt sig, forklarer, at der har været problemer med at sikre en fyldestgørende overlevering.

I et konkret tilfælde blev en stor del af det hold, der skulle stå for overleveringen sendt til tjeneste i Litauen. Det betød, at de få soldater, der var tilbage, skulle dække flere soldater og flere fagområder samtidig. Derudover oplevede de resterende soldater at blive roteret ind og ud af uddannelsesforløbet, så det var vanskeligt at danne sig et overblik over, hvorvidt det nye hold var klar til udsendelse.

Soldaterne fortæller også til OLFI, at der mangler faste retningslinjer for overleveringen fra hold til hold. Der mangler en form for drejebog eller en uddannelsesplan, hvilket betyder, at der ikke er ensretning i uddannelsesforløbet fra hold til hold.

En anden soldat oplevede antallet af kørekurser, førstehjælpsuddannelser og kurser i grundlæggende tredjepartsbeskyttelse blive kraftigt reduceret eller helt sløjfet fra sine uddannelsesforløb.

Da det blev hans tur til at være instruktør for det nye hold, var der ifølge ham selv skåret så meget ind til benet, at han ikke længere kunne stå inde for standarden af uddannelsen. Han har nu forladt forsvaret for en karriere i det civile.

Et alvorligt problem

CS formand Jesper Korsgaard Hansen har netop været på rundtur til en stor del af tjenestestederne for at tale med CS tillidsrepræsentanter, og bekymringerne fra artiklen vækker genklang i forhold til det, han har hørt. Især den støtte, som forsvaret yder til politiet, trækker store veksler på de ansatte og lægger beslag på den tid, der skal bruges på træning til kerneopgaven.

– Andre opgaver – her især støtten til politiet fylder så meget i hverdagen, at den primære opgave bliver til den sekundære, og dermed har folk ikke mulighed for at løse den primære opgave tilfredsstillende, siger han.

Han mener, at det skal tages meget alvorligt, når soldaterne siger, at der mangler træning forud for udsendelse.

– Vi kan simpelthen ikke se til, at sikkerheden for soldaterne bliver sat over styr – for det er jo det, vi taler om, når træningen ikke er optimal. Vores soldater kommer til at stå i nogle situationer, hvor deres liv er på spil, og så skal de have de nødvendige ting i rygsækken for at kunne løse deres opgaver. Det er utilstedeligt, hvis der ikke er tid til at træne det essentielle for kerneopgaven, og det skal bringes i orden.

– Dertil kommer, at det har en direkte negativ effekt på både den umiddelbare opgaveløsning og på fastholdelsen, hvis uddannelse og træning bliver nedprioriteret, lyder det fra CS formand.

– Det er på tide, at politikerne nu forstår den alvor, der er i forhold til det trusselsbillede der ligger for Danmark og resten af verden. Det kan ikke hjælpe noget, at flere og flere af politiets opgaver ender på forsvarets bord, så man ikke er i stand til at løse egne opgaver. Forsvaret skal have mulighed for at øve og træne de færdigheder, der skal til, for at kunne modstå de opgaver, der opstår i forhold til trusselsbilledet, og det er ikke tilfældet i dag.

Mangler både personel og materiel

På rundrejsen har Jesper Korsgaard Hansen også hørt tillidsrepræsentanterne fortælle om stor mangel på materiel, der også gør det vanskeligt at træne optimalt til opgaverne.

– Mangel på materiel betyder, at det ikke er muligt at træne optimalt, og der mangler tilsyneladende materiel alle steder. Her skal man også huske på, at forsvarets materiel bliver mere og mere komplekst, og behovet for at uddanne bliver større og større, siger han.

– Det betyder, at hver eneste gang, forsvaret mister en medarbejder, mister de også en kæmpe kapacitet og en vigtig del af kerneopgaven, da der skal bruges lang tid på at uddanne en ny. Forsvaret kan ikke bare gå ud på det private arbejdsmarked og hente en ny ind. De skal først rekruttere og uddanne. Det tager tid, og vores soldater kan risikere at stå i en krigssituation med kollegaer, der ikke er uddannet tilstrækkeligt.

Brigadechef ikke enig

OLFI har også talt med Brigadegeneral for 2. brigade Gunner Arpe Nielsen og forholdt ham kritikken om kvaliteten af den missionsforberedende træning. Han kan ikke genkende det billede, som bliver tegnet af soldaterne.

– Hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg, at det er tæt på at være uhørt. Der bliver samlet erfaringer fra hold til hold, og uddannelsen bliver afpasset efter de faktuelle forhold i missionsområdet, så jeg vil påstå, at uddannelsen faktisk bliver bedre i forhold til det konkrete miljø. Så jeg er slet ikke enig i den betragtning, siger han til OLFI.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt