Stampersonel på korttidskontrakter kan nu forlænges

onsdag 28.november 2018 | Nyheder | | FOTO: Kim Sylvestersen

CS og Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) har begge sat deres underskrifter på et forståelsespapir, der giver større fleksibilitet i ansættelsen for medarbejdere, der er ansat på K35.

Aftalen betyder, at det nu er muligt for dig, der er ansat på en K35 at forlænge din ansættelseskontrakt i op til fem år med henblik på at afvikle civiluddannelse. Bemærk, at forlængelsen kun kan ske af operative hensyn eller af hensyn til din mulighed for at optimere optjent civiluddannelse (CU).

Som medarbejder kan du have et ønske om at udsætte afvikling af CU, enten af tjenstlige hensyn, for eksempel en udsendelse, eller for at optjene yderligere CU til senere afvikling. Du skal dog være påbegyndt CU inden det fyldte 35. år.

Ønsker du at udsætte CU, kan du drøfte muligheden med din chef, der kan påtegne ansøgningen og sende den til FPS. Du modtager herefter et bindende tilsagn eller et afslag om forlængelse af kontrakten fra FPS.

Er der et operativt behov, kan din chef også foreslå dig at udskyde påbegyndelsen af CU mod et bindende tilsagn om, at du kan få kontrakten forlænget til afvikling af CU efter det fyldte 35. år. Du vil fortsat optjene CU i forlængelsesperioden.

Betingelser for at forlænge:

  • Det bindende tilsagn om forlængelse af K35 skal være givet inden udløbet af medarbejderens oprindelige K35.
  • CU skal være påbegyndt før den oprindelig K35 udløber, dvs. inden medarbejderen er fyldt 35 år.
  • Der kan kun gives forlængelse i en periode svarende til det antal uger, der er optjent ved medarbejderens fyldte 35. år plus de uger, der optjenes i forlængelsesperioden.
  • Tilsagnet om forlængelse af K35 er bindende for Forsvaret, men medarbejderen kan godt skifte mening.
  • Skifter medarbejderen mening, skal der varsles afvikling af CU.

Har du spørgsmål til aftalen, er du velkommen til at tage kontakt til CS specialkonsulent Nadia Skovsborg på nadia@cs.dk

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt