Staten som arbejdsplads

mandag 01.april 2019 | Staten som arbejdsplads | |

Den samlede offentlige sektor beskæftiger ca. 775.000 medarbejdere, hvilket svarer til ca. en tredjedel af det danske arbejdsmarked.

Den offentlige sektor omfatter:

• Staten, der varetager opgaver på centralt niveau, herunder centraladministration, forsvar, politi og uddannelse (ungdoms- og videregående uddannelser)
• Regionerne, der varetager opgaver på regionalt niveau, herunder sundhedsvæsenet
• Kommunerne, der varetager opgaver på lokalt niveau, herunder miljø, beskæftigelse, folkeskoler, børnepasning og ældrepleje

Staten beskæftiger ca. 185.000 medarbejdere. Skatteministeriet – nærmere bestemt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er den centrale arbejdsgiver på statens område. På det øvrige offentlige område varetages arbejdsgiverinteresserne af KL og Danske Regioner, der er interesseorganisationer for henholdsvis kommunerne og regionerne.

Opgaver og organisation
Den statslige sektors opgaver betyder, at personalet primært fordeler sig på tre hovedområder, nemlig

• undervisning og forskning
• forsvar, politi og retsvæsen
• indenrigs og økonomi

Hertil kommer personale i transportsektoren (DSB, der er en selvstændig offentlig virksomhed, og Banedanmark).

Personalesammensætningen i staten afspejler opgavesammensætningen i den statslige sektor. De store personalegrupper udgøres af akademikere, kontorfunktionærer, internt uddannede i politi og forsvar, faglærte samt lærere.

Der er stor forskel på de enkelte ministerområders størrelse, ligesom organisationen heraf kan variere. For de fleste ministeriers vedkommende består ministeriet, ud over et departement, af en eller flere styrelser. Hertil kommer en række institutioner tilknyttet de enkelte ministerområder.

 

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt