Tilkaldevagt

onsdag 03.april 2019 | Arbejdstid | |

Ledelsen kan iværksætte en tilkaldevagtordning for udvalgte grupper på tjenestestedet. Dette personel kan i stedet for at være på vagt på tjenestestedet, pålægges at forrette tilkaldevagttjeneste. Tilkaldevagt honoreres med et tilkaldevagttillæg (på dage hvor der afvikles frihed ydes dobbet tillæg) og derudover den faktisk arbejdtid ved et eventuelt tilkald. Det skal bemærkes, at transport til og fra tjenestestedet ikke er arbejdstid.

Tilkaldevagt må ikke pålægges på ferie- og særlige feriedage. Ligesom det vil være unaturligt at pålægge personellet vagt på en fridag, skal det ligeledes undgås at pålægge personellet tilkaldevagt på fridage. (de 26 fridage pr. kvartal).

På tjenestesteder, hvor tilkald sjældent forekommer, eller hvor der ikke er krav til permanent
tilkaldevagt af hensyn til beredskabsniveauet, bør denne tjeneste varetages ved tilkald
efter adresseliste, hvilket ikke medfører udbetaling af tilkaldevagttillæg.

Den ulempe, der herved påføres af personellet, anses for at være dækket af generelle tillæg.

En tilkaldevagt træder i stedet for en tilstedevagt, hvilket også fremgår af den oprindelige aftale på området – og en tilkaldevagt er altid beordret tjeneste. Det er således myndigheden, som beslutter, om der er behov for tilkaldevagt.

Hvis en etableret tilkaldevagtordning opsiges, skal det varsles med det berørte personels opsigelsesvarsel.

Bemærkninger
På møde i 2011 mellem de militære personelorganisationer og Forsvarets Personeltjeneste blev en række uheldige sager om tilkaldevagt drøftet. Det betød, at der er enighed om følgende:

Såfremt myndigheden finder behov for, at der til stadighed er nødvendige ressourcer på kald, skal der etableres tilkaldevagtordning. Det er således ikke nok at anmode en medarbejder om ikke at slukke mobiltelefonen i fritiden.

Køretid i forbindelse med tilkald til det faste tjenestested er ikke arbejdstid – det er derimod tilfældet, såfremt tjenesten skal udføres andre steder end det faste tjenestested. Her anvendes reglerne fra tjenesterejseaftalen

De arbejdsmiljøbestemte 26 fridag (plus ”skæve helligdage”) pr. kvartal skal planlægges friholdt for tilkaldevagt.

Der kan ikke planlægges for tilkaldevagt i personellets godkendte ferie eller på særlige feriedage.

Opdatering februar 2019. CS og FPS har indgået en forståelse vedrørende tilkald på 0-dage.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt