Tillidsrepræsentanten – en vigtig brik i det faglige arbejde

mandag 01.april 2019 | Tillidsrepræsentant | |

 

Som tillidsrepræsentant i CS skal du gøre dit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold på arbejdspladsen og varetage dine medlemmers interesser over for ledelsen. Du har således ret til at forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål overfor myndighedens ledelse.

Du skal også være orienteret ved forestående afskedigelser af personale, der ikke er midlertidigt ansat, samt holdes bedst muligt orienteret om ansættelse af personale og andre foranstaltninger, der vedrører din medarbejdergruppe.

Hvervet som tillidsrepræsentant kan bringe dig i nogle forskellige konfliktsituationer, og derfor er du beskyttet som tillidsrepræsentant. Ledelsen kan for eksempel ikke flytte dig til en anden myndighed med baggrund i dit hverv som tillidsrepræsentant.

En hovedregel siger også, at i besparelses- eller omorganiseringssituationer, skal tillidsrepræsentanten forflyttes “som den sidste blandt ligemænd” . Det betyder, at der skal være saglige og tungtvejende grunde, før du kan flyttes. I det tilfælde, er der herudover aftalt en række forhandlingsprocedurer som ligeledes skal følges.

Hvervet som tillidsrepræsentant er et frivilligt hverv og ikke noget du kan pålægges. Det kan godt være, at du opfordres af kollegerne til at stille op, men så er det fordi, de mener, du har de rette personlige kompetencer.

Tillidshvervet skal udføres samtidigt med, at du passer dit normale arbejde i forsvaret. Derfor er der også aftalt en række forhold, som skal sørge for, at du ikke er ringere stillet end de kolleger du repræsenterer.

Det er for eksempel beskrevet i Aftale om tillidsrepræsentanter i Staten at:

  • Tillidsrepræsentanten må anvende den tid, der er nødvendig til hvervets forsvarlige udførelse, når der tages hensyn til såvel institutionens arbejdsopgaver som tillidsrepræsentantopgavernes omfang. CS anbefaler dog altid, at du får en dialog med din chef om jeres fortolkning af ovenstående. Jobbet som TR kan variere både i tid og omfang, og det er altid godt, at have en fælles forståelse for den tid du skal anvende.
  • Hvis det af hensyn til varetagelsen af tillidsrepræsentanthvervet er nødvendigt at omlægge tjenesten for medarbejderen, ydes der kompensation for eventuelle mistede arbejdstidsbestemte ydelser. Det betyder, at hvis du har natarbejde, men skal deltage i dagsmøde, må du ikke have en økonomisk ulempe i form af mistede natpenge.

Som tillidsrepræsentant kan det også ske, at du skal repræsentere medarbejderne i din arbejdsplads’ samarbejdsudvalg. Her er din rolle væsentlig anderledes end som TR. Afgrænsningen mellem TR-området og SU-området kan du læse om her.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt