Utilfredsstillende tjeneste

fredag 05.april 2019 | Afskedigelse | |

Utilfredsstillende tjeneste er eksempelvis, hvis medarbejderen ikke udfører sine arbejdsopgaver tilfredsstillende. Det vil sige, at medarbejderen ikke efterkommer pålæg fra arbejdsgiver eller for eksempel ikke kan bestå træningstilstandsprøven (TTP). Misbrugsproblemer kan medføre, at medarbejderen ikke udfører sit arbejde tilfredsstillende. Du finder links til bestemmelser under ’Nyttige links’.

Når en medarbejder ikke agerer tilfredsstillende i tjenesten, er det arbejdsgiverens opgave at fortælle medarbejderen, hvilke områder medarbejderen skal forbedre og hvordan. Alle tiltag skal dokumenteres på skrift, herunder påtaler, tjenstlige samtaler og handleplaner. Hvis medarbejderen ikke forbedrer sig, overdrages sagen til JURA i FPS. JURA vurderer sagen, herunder om medarbejderen skal tildeles en ansættelsesretlig reaktion (advarsel/misbilligelse).  I en sag om utilfredsstillende tjeneste kan FOKUS-dokumenter indgå. Hvis medarbejderen efter en eller flere skriftlige advarsler ikke forbedrer sig, kan JURA efter en konkret og individuel vurdering indlede en afskedssag.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt