Værnepligtiges 80 timers arbejdsuge er endnu et tegn på at der mangler folk

onsdag 23.september 2020 | Nyheder | Jane Munk |

80 timers arbejdsuger og flere uger i træk uden fridage er blandt arbejdsforholdene for de værnepligtige hos Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev, som hjælper med podning af borgere i testteltene i forbindelse med COVID-19.

De mange arbejdstimer har fået de værnepligtige til at sende et brev til forsvarsminister Trine Bramsen, hvori de advarer om uforsvarlige arbejdsforhold.

”De værnepligtige, som borgerne, der vælger at blive testet i samfundssporet, bliver podet af, har ofte allerede arbejdet mange dage i streg. I nogle tilfælde har vi, de værnepligtige, været i tjeneste i over 4 uger i streg uden én enkelt fridag, da vores arbejde, udover podninger, også inkluderer uddannelse i hverdagene og vagttjeneste i weekenderne. Det vil altså ikke være unormalt, at borgeren bliver podet af en værnepligtig, som ikke har haft en fridag i flere uger”

”Arbejdet på testcentrene foregår ofte flere dage i streg, og vi har derfor oplevet arbejdsuger, som hurtigt passerer de ’normale’ 37 timer. På nuværende tidspunkt har vi uger, hvor det faktiske timeantal overgår 80 timers tjeneste. Uundgåeligt er kvaliteten af vores arbejde derfor faldet,” skriver de værnepligtige blandt andet ifølge mediet Beredskabsinfo.dk

Bekymret for uddannelse

Chefen for Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Allan Kirk Jensen, bekræfter over for avisen JydskeVestkysten, at de lange arbejdsuger og perioder uden fridage har forekommet, men understreger, at der er tale om en undtagelse.

I brevet skriver de værnepligtige også, at de er bekymret for at arbejdet ved testteltene går ud over deres øvrige uddannelse under værnepligten.

– Det lyder ret ekstremt med så lange arbejdsuger, og jeg deler sådan set de værnepligtiges bekymringer. Især hvis det skal fortsætte på den måde ind i efteråret. Det her er et typisk tegn på, at der mangler folk derude, og at det i sidste ende går ud over den uddannelse, man skal have, når man kommer ind til beredskabsstyrelsen eller forsvaret, og i værste fald borgernes sikkerhed, siger CS formand Jesper Korsgaard Hansen.

Flere ansatte på vej

Beredskabsstyrelsen overtog i august opgaverne med at bistå ved testcentrene landet over. En opgave, der siden marts ellers har været overladt til andre af forsvarets enheder herunder frivillige fra Hjemmeværnet.

Overdragelsen har betydet, at Beredskabsstyrelsen ansætter op mod 200 nye midlertidige medarbejdere på konstabel -eller sergentkontrakter under CS-overenskomst. Dog primært konstabelkontrakter.

– Det er meningen, at de værnepligtiges arbejde ved testteltene skal afløses af fastansatte konstabler ved Beredskabsstyrelsen, men jeg synes, at det her giver anledning til endnu engang at se nærmere på bemandingen hos Beredskabsstyrelsen, for det ser ud til, at der skal endnu flere hænder til at løse de mange opgaver, man har. Særligt lige nu, siger han.

– Det er jo ikke kun de værnepligtige, der løber rigtig stærkt hos Beredskabsstyrelsen lige for tiden Det gør det faste personel også, og de har gjort det længe. Jeg tror ikke, der er mange, der har en almindelig arbejdsuge under den her epidemi. Derfor mener jeg, at man skal se på bemandingen hele vejen rundt, for det bliver nok næppe sidste gang, vi rammes af en situation som denne her, og det lader også til, at vi skal vænne os til akutte opgaver i forbindelse med COVID-19, siger Jesper Korsgaard Hansen.

Fremryk forliget

Ved forsvarsforliget i 2018 blev det besluttet at styrke Beredskabsstyrelsens operative kapacitet med cirka 125 ekstra værnepligtige pr. år, samt et antal befalingsmænd, når forliget er fuldt indfaset i 2023. Baggrunden for den ekstra bevilling var, at man ville være bedre beredt ved for eksempel ekstreme vejrhændelser. CS formand mener, at den nuværende epidemi giver anledning til at se nærmere på aftalen fra 2018.

– Uanset, hvordan du vender og drejer det, bliver der brug for mere personel ved Beredskabsstyrelsen. Det ekstreme vejr og alle de andre opgaver, som Beredskabet løser, forsvinder jo ikke, bare fordi der nu er en pandemi i gang. Enten skal der laves en form for ekstra bevilling eller også kan man forsøge at fremrykke initiativerne i forliget, så der kan tages flere værnepligtige ind og så man kan ansætte det her antal befalingsmænd inden forliget er fuldt indfaset, siger han.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt