Velkommen til TR-håndbogen

mandag 25.marts 2019 | TR-håndbog | |

Håndbogen for CS tillidsrepræsentanter er dit værktøj i dagligdagen

Her finder du:

  • regelsæt der gælder for CS’ aftaleområde
  • faktuelle oplysninger om løn og pension
  • arbejdstidsregler
  • regler for tjenesterejse
  • arbejdsmiljøregler
  • aftaler mellem CS og forsvaret
  • Gode råd om uddannelse og jobsøgning

Du vil også finde links til en række eksterne sider, hvis der er tale om regler, der er gældende for eksempelvis hele statens område.

I konkrete sager skal du rette henvendelse til CS
Som medlem og tillidsrepræsentant i CS har du krav på konkret rådgivning om spørgsmål af faglig karakter. Den rådgivning får du ved i det konkrete tilfælde at tale med din tillidsrepræsentant eller med din afdelingsformand. Du har altså ikke modtaget konkret rådgivning fra CS ved at læse en artikel i TR-håndbogen.

Med venlig hilsen

Jesper Korsgaard Hansen
Formand for CS

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt