Vend sikkert tilbage på arbejde: Her er anbefalingerne

onsdag 10.juni 2020 | Nyheder | Jane Munk, Foto: Unsplash |

I forbindelse med, at vi vender tilbage til arbejdet, har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Danske Regioner og KL lavet en række vejledende retningslinjer for, hvordan medarbejdere kan vende sikkert tilbage på arbejde. Retningslinjerne er grundet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt Arbejdstilsynets vejledende informationsmateriale.

Bemærk, at der kun er tale om vejledende retningslinjer, og at man måske gør det anderledes visse steder på forsvarets område.

Retningslinjerne opfordrer til, at arbejdsgiver inddrager medarbejderne i planlægningen af de konkrete tiltag. Hvis der er en arbejdsmiljøorganisation, skal denne inddrages. Arbejdsgiver skal også være opmærksom på, at samarbejdsudvalg, medarbejderudvalg mv. skal inddrages i planlægningen. Læs mere om det her.

Hold afstand til kollegaer

Arbejdstilsynet anbefaler, at arbejdet tilrettelægges, så der kan sikres afstand mellem medarbejderne efter de til enhver tid gældende anbefalinger om afstand fra Sundhedsstyrelsen. For eksempel ved at sprede medarbejderne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv. Der bør som minimum være en meters afstand mellem medarbejderne, og lokaler skal indrettes, så der kan holdes afstand, for eksempel ved brug af markering på gulve eller adskillelse med fysiske barrierer.

I situationer, hvor der er øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, lyder anbefalingen, at der som udgangspunkt bør være minimum to meters afstand mellem medarbejdere. Det gælder for eksempel aktiviteter med fysisk anstrengelse og ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning m.v.

Derudover anbefales det, at arbejdet tilrettelægges, så det er muligt at have forskudte mødetider, så ikke for mange ansatte er på arbejde på samme tid. Arbejdstiden skal naturligvis stadig tilrettelægges inden for rammerne af relevant lovgivning og overenskomster.

Kantiner indrettes hensigtsmæssigt. Der skal ifølge anbefalingerne være tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling og afstandsmarkering ved betalingsstationer. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse. Der kan lukkes for siddende spisning i kantiner ved større arbejdspladser eller ved kontorfællesskaber mellem flere arbejdspladser, hvor flere afdelinger eller arbejdspladser kan mødes på tværs.

Er der buffet, skal der være særlig fokus på kontaktflader, og man bør overveje, om der kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering eller lade kantinepersonale stå for servering.

Digitale møder

Er du ved at være lidt træt af at mødes med dine kollegaer på Skype, VTC, ZOOM og Microsoft Teams? Du skal holde de digitale møder ud lidt endnu, for ifølge anbefalingerne bør de fysiske eksterne møder søges begrænset, og i stedet bør man bruge digitale mødeløsninger. Det anbefales også, at man holder digitale møder internt, hvis der er tale om møder med kolleger, man ikke normalt omgås med.

Det anbefales, at arbejdsgiver fastlægger retningslinjer for ophold i storrum, brug af kantine, brug af mødelokaler, receptionsområder, adgangsveje på trapper/i elevatorer, deltagelse i fysiske møder m.v. Medarbejdere, der har ekstern kontakt, skal vaske hænder grundigt før og efter hvert møde, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter. Øvrige mødedeltagere bør så vidt muligt ligeledes vaske hænder eller bruge alkoholbaseret håndsprit, forud for mødet.

Nødvendigheden af forretningsrejser, kursusaktivitet osv. skal overvejes nøje. Deltagelse på forretningsrejser, kurser og konferencer bør også i videst muligt omfang ske virtuelt.

Hygiejne er vigtig

Du er nok blevet fortrolig med både håndvask og håndsprit de seneste par måneder, og du skal bare fortsætte rutinen med vand, sæbe og sprit. Anbefalingerne siger i den forbindelse, at der bør være vand og sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for alle ansatte.

Arbejdsgiver bør sikre grundig rengøring og desinfektion af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændere, bordoverflader og andre steder, som hyppigt berøres af mange. På arbejdspladser, hvor medarbejderne ikke har faste arbejdsstationer, bør arbejdsgiver sikre grundig rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne. Dette gælder også, hvor der deles arbejdsredskaber som for eksempel biler.

Hvis du vil læse mere om arbejdsmiljø under Covid-19, kan du klikke ind på Arbejdstilsynets hjemmeside. Du kan også finde information på CS’ underside om arbejde under COVID-19. 

Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt