Vil du udvide dine kompetencer? Her er alt, du skal vide om den statslige kompetencefond

lørdag 24.august 2019 | Nyheder | |

 

Nu kan du snart igen søges om støtte til kompetenceudvikling, og du får her mere information om den statslige kompetencefond.

Den 4. september 2019 bliver der igen åbnet for ansøgninger om støtte til kompetenceudvikling. Der er flere penge til den individuelle kompetenceudvikling end tidligere, fordi parterne i forbindelse med overenskomstaftalen i 2018 blev enige om at prioritere individuel kompetencegivende kompetenceudvikling frem for egentlige projekter til udvikling af statens arbejdspladser, som det tidligere var tilfældet.

Som det hele tiden har været tilfældet, er midler fra Kompetencefonden kun et supplement til forsvarets eget kompetenceudviklingsbudget. Det er derfor af allerstørste vigtighed, at man lokalt sikrer sig, at myndigheden har budgetteret med midler til kompetenceudvikling, som en del af den almindelige budgetlægning. Det anbefales kraftigt, at dette spørgsmål, ligesom den almindelige kompetenceudvikling, drøftes i jeres lokale samarbejdsudvalg.

Du kan læse meget mere om Den Statslige Kompetencefond på dette link:

Her får du de vigtigste nogle af de vigtigste regler for at kunne få støtte fra Den Statslige Kompetencefond.

Du skal være opmærksom på, at:

 • Din ansøgning skal godkendes af både dig og din leder.
 • Midlerne fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling. Overenskomstparterne præciserer dette i løbet af august 2019. Det kan betyde begrænsninger i forhold til lovpligtig kompetenceudvikling og kompetenceudvikling, der er grundlæggende for medarbejderens opgavevaretagelse.
 • Din arbejdsplads skal medfinansiere den kompetenceudvikling, du søger om støtte til.

Du kan ikke søge om støtte, hvis du er ansat på en individuel kontrakt

Digital ansøgning
Ansøgninger om støtte til individuel kompetenceudvikling kommer fra september 2019 til at foregå via et digitalt ansøgningsskema på hjemmesiden: kompetenceudvikling.dk

Hvad kan der søges til?

Der kan som udgangspunkt søges om støtte op til 25.000 kr. pr. kalenderår (al støtte er eksklusiv moms):

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Positivliste
En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten.

Positivlisten for CO10-fondspuljen er:

 • Akademiuddannelse og/eller –modul
 • Diplomuddannelse og/eller –modul
 • Masteruddannelse og/eller –modul
 • AMU-kurser (ej lovpligtige)
 • Fagspecifikke kurser
 • Realkompetencevurdering (RKV-/IKV-forløb)
 • Efteruddannelseskurser på uddannelsesinstitutioner, som også gennemfører akademi-, diplom- og masteruddannelser.
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på bachelor- og kandidatuddannelser
 • Førleder- og lederuddannelse
 • Karriereafklaringskurser
 • Studieforberedende kurser

Der bevilges som udgangspunkt ikke støtte til uddannelse i udlandet eller konferencer. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres herfor af parterne bag fonden.

Der kan ikke søges om støtte til studieture.

Du kan ansøge Den Statslige Kompetencefond op til ni måneder, inden du er optaget på eller har søgt om optagelse på fx en uddannelse. Du kan altså ikke søge om støtte til uddannelse, du allerede er i gang med.

Du kan holde dig opdateret med nyt om Den Statslige Kompetencefond på hjemmesiden: kompetenceudvikling.dk

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt