Som tillidsrepræsentant i CS har du adgang til en række kurser, som klæder dig bedre på til at hjælpe CS medlemmer på din arbejdsplads. Vi udvikler og evaluerer løbende vores kursustilbud.

Derudover har ansatte i Forsvaret en række muligheder for efter- og videreuddannelse. Den har vi forsøgt at samle et overblik over her.

 

 

Her kan du læse om, hvilke regler og vilkår, der gælder, hvis du er udsendt i hhv. INTOPS eller på tjenesterejse.

Bemærk, at CS også har lavet en lille lommebog i fysisk form med al relevant viden for en tillidsrepræsentant i INTOPS. Kontakt CS, hvis du ønsker at modtage et eksemplar.

Hvad vil det sige at være ansat i staten, hvordan hænger lønsystemet sammen og hvordan foregår afskedigelser. Som tillidsvalgt er det godt at have styr på det helt basale omkring ansættelse og afskedigelse, og det kan du blive klogere på her.

Husk, at du ved konkrete sager skal tage kontakt til os i CS, hvis du har brug for vejledning.

Afdelingsformand

CS interne struktur er bygget op over en række afdelinger som hver især har en afdelingsformand. Rollen som afdelingsformand er ikke en del af aftale- og forhandlingssystemet, men en afdelingsformand kan naturligvis godt være valgt som tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant.

Mens du som tillidsrepræsentant kan bruge den nødvendig arbejdstid til dit tillidshverv, kan der ikke anvendes arbejdstid til rollen som afdelingsformand, med mindre du har en konkret aftale med din chef om det.

I det daglige arbejde er afdelingsformanden den person, som binder afdelingen sammen. Det er også afdelingsformanden, som CS formand kontakter, når der er nyt, eller når CS’ hovedbestyrelse indsamler forslag til overenskomsten.

Afdelingsformanden sørger også for, at relevant kommunikation fra CS når ud til afdelingens tillidsrepræsentanter.

Tillidsrepræsentant

Hvervet som tillidsrepræsentant er et frivilligt hverv og ikke noget du kan pålægges. Det kan godt være, at du opfordres af kollegerne til at stille op til valg, men så er det sikkert med baggrund i dine personlige kompetencer.

Det betroede hverv skal udføres samtidigt med, at du passer dit normale job i forsvaret. Derfor er der også aftalt en række forhold, som skal sørge for, at du ikke er ringere stillet end de kolleger du repræsenterer. Det kan du blive meget klogere på her på siden.

Velkommen til CS TR-Håndbog for tillidsrepræsentanter og andre, der sidder i tillidshverv. Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om alt fra arbejdstid til GDPR.

Find et emne at udforske i boksene herunder. Læser du med på telefonen, kan du orientere dig ved at klikke i menuen foroven.

Husk, at det, du læser i TR-håndbogen, er generel information og ikke kan erstatte konkret vejledning fra CS. Har du en sag, du ønsker rådgivning i, anbefaler vi, at du kontakter en af vores konsulenter i huset.