Afvikling af friheder efter 13. april 2020

På statens område blev der indgået en aftale for perioden 27. marts 2020 til den 13. april 2020. Aftalen gav mulighed for, at offentligt ansatte, der er sendt hjem, kan afvikle op til 5 dages ferie eller andre friheder i perioden med dags varsel. Den kan du læse mere om her. 

Nu begynder den gradvise genåbning af Danmark, og flere medlemmer vender tilbage til deres arbejde. Der vil dog stadig være en del medlemmer, som fortsat må blive hjemme.

I forhold til afspadsering og afvikling af friheder ud over de op til 5 dage, der er aftalt på statens område, er udgangspunktet, at overenskomsten stadig gælder.

Der kan altså varsles yderligere afspadsering efter de sædvanlige regler. Fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen opfordres de statslige arbejdsgivere dog til, at der tages hensyn til, at nogle kan have vanskeligt ved at arbejde på normal vis, for eksempel grundet børnepasning.

Det betyder, at den nærmeste leder/chef kan varsle ferie og andre friheder til afholdelse i perioden efter den 13. april 2020 og i overensstemmelse med de almindelige varsler.

Dette vurderes og besluttes af din nærmeste leder/chef, men det vil kun ske, hvis du har oparbejdet tilstrækkeligt med afspadsering eller ferie, som skal afvikles, og det vil ikke ske, hvis det medfører, at du får en negativ saldo på ferie eller anden frihed.

Se mere i FPS’ udsendte Q&A om ansættelsesretslige spørgsmål ifm. COVID-19. 

Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med COVID-19

Torsdag aften blev CFU og Skatteministeren enige om en aftale, der omhandler visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med COVID-19.

Aftalen er inspireret af den private trepartsaftale om afvikling af ferie mv. i forbindelse med hjemsendelse. Aftaleteksten lyder blandt andet, at medarbejdere, der ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra den 28. marts til den 13. april 2020, kan blive pålagt at afvikle frihed i op til 5 dage.

– Helt overordnet synes jeg, vi har lavet en fin aftale, hvor vi offentligt ansatte også bidrager – ligesom vores kollegaer på det de private arbejdsmarked også har gjort det – ud over det store arbejde, vi leverer i dagligdagen. Danmark er i en helt særlig situation, og vi vil naturligvis også gerne bidrage til, at samfundet kommer op og køre igen, siger CS formand Jesper Korsgaard Hansen, som i kraft af sin formandspost i CO10 har siddet med ved forhandlingsbordet.

– Der er lavet en fleksibel aftale, som giver plads til, at arbejdsgiver og medarbejder i fællesskab kan skabe løsninger, der både tilgodeser arbejdspladsen og den enkelte kollega. Aftalen er god, fordi den forholder sig til ferie i indeværende år. Der er dermed ingen, der pålægges at afholde ferie fra det kommende ferieår. Derudover giver aftalen også mulighed for at bruge afspadsering i op til fem dage, siger han.

– Nogle vil opleve en skævridning, idet ikke alle kollegaer kommer til at bidrage. De kollegaer, der allerede har afholdt deres ferie for dette ferieår kommer ikke til at betale, mens kollegaen, der har gemt sin ferie, kan komme til at blive pålagt at afholde den. Men det er helt bevist, at man ikke ønsker at bruge af den nye ferie. Her er det fællesskabet, der løser opgaven, siger Jesper Korsgaard Hansen.

Her er hovedpunkterne i den nye aftale:

  • Medarbejdere, der efter ansættelsesmyndighedens anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra den 28. marts til den 13. april 2020, kan blive pålagt at afvikle frihed i op til 5 dage. At ’varetage opgaver betyder også situationer, hvor en medarbejder er pålagt at kunne møde ind med kort varsel den pågældende dag.
  • Der kan kun anvendes feriedage, særlige feriefridage, afspadsering, en positiv flexkonto mv. som man endnu ikke har brugt fra indeværende ferieår.
  • Friheder, der har været afholdt i perioden fra 13. marts 2020 – 27. marts 2020 medregnes i de op til 5 dage.
  • Man kan blive pålagt at afholde friheden med dags varsel, men der opfordres til, at afvikling af frihed aftales og planlægges hurtigst muligt.
  • Op til 5 dages ferie, særlige feriedage, afspadsering mv., der er fastlagt til afholdelse i perioden 14. april – 30. april 2020 kan med tilsvarende forkortet varsel rykkes frem til afholdelse i perioden til og med den 13. april 2020. Hvis det medfører udgifter for medarbejderen i forhold til afbestilling af rejse, feriebolig mv. skal ansættelsesmyndigheden holde medarbejderen skadesløs.
  • Omvendt vil man finde løsninger for de medarbejdere, der i de kommende uger varetager kritiske og nødvendige funktioner, og som ikke har mulighed for at holde sin ferie eller flytte den til ferieåret 20/21.
  • Medarbejderen udfører ikke arbejde på de dage, hvor medarbejderen afvikler frihed i henhold til denne aftale.