Inddrag medarbejderne i at forebygge coronasmitte

I forbindelse med, at vi vender tilbage til arbejdet, har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen lavet en række vejledende retningslinjer for, hvordan man bedst undgår smitte. Retningslinjerne er grundet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt Arbejdstilsynets vejledende informationsmateriale.

Bemærk, at der kun er tale om vejledende retningslinjer, og at man måske gør det anderledes visse steder på forsvarets område.

Inddrag medarbejderne

Retningslinjerne opfordrer til, at arbejdsgiver inddrager medarbejderne i planlægningen af de konkrete tiltag. Hvis der er en arbejdsmiljøorganisation, skal denne inddrages. Arbejdsgiver skal også være opmærksom på, at samarbejdsudvalg, medarbejderudvalg mv. skal inddrages i planlægningen.

Arbejdstilsynet har lavet en række brugbare råd til, hvordan man bedst inddrager medarbejderne i at forebygge smitte. Find vejledningen her.

Hold afstand

Arbejdet bør tilrettelægges, så der kan sikres afstand mellem medarbejderne efter de til enhver tid gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Der bør som minimum være en meters afstand mellem medarbejderne. I situationer, hvor der er øget risiko for dråbesmitte (for eksempel aktiviteter med fysisk anstrengelse), lyder anbefalingen på minimum to meters afstand.

Det kan overvejes, om det er muligt at have forskudte mødetider. Arbejdstiden skal naturligvis stadig tilrettelægges inden for rammerne af gældende lovgivning og overenskomster.

Digitale møder

Fysiske eksterne møder bør begrænses, og i stedet bør man bruge digitale mødeløsninger. Det anbefales også, at man holder digitale møder internt, hvis der er tale om møder med kolleger, man ikke normalt omgås med.

Nødvendigheden af forretningsrejser, kursusaktivitet osv. skal overvejes nøje. Deltagelse på forretningsrejser, kurser og konferencer bør også i videst muligt omfang ske virtuelt.

Hygiejne

Der bør være vand og sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for alle ansatte.

Arbejdsgiver bør sikre grundig rengøring og desinfektion af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændere, bordoverflader og andre steder, som hyppigt berøres af mange. På arbejdspladser, hvor medarbejderne ikke har faste arbejdsstationer, bør arbejdsgiver sikre grundig rengøring ved skift. Dette gælder også, hvor der deles arbejdsredskaber, som for eksempel biler.

Hvis du vil læse mere om arbejdsmiljø under Covid-19, kan du klikke ind på Arbejdstilsynets hjemmeside AT.DK.