Hvad betyder COVID-19 for din pensionsopsparing?

Aktiekurserne er som bekendt faldet en del, efter regeringerne rundt omkring i verden er begyndt at indføre restriktioner.

I flere lande er regeringen kommet med hjælpepakker, men der skal ikke være tvivl om, at usikkerheden er enorm for tiden. Det er fortsat usikkert, hvor længe restriktionerne vil vare, ikke blot i Danmark, men også i resten af verden. Det er derfor også umuligt at spå om, hvilke konsekvenser pandemien har på længere sigt, og om hele situationen vil få folk til at ændre livsmønster.

Vi står med andre ord midt i en ekstraordinær og særdeles usikker situation, hvor det er forståeligt, at aktiekurserne er faldet. Er der tale om ”panik og overreaktion”, og er kurserne om et halvt år tilbage, hvor de var i januar måned 2020? Det er muligt, men langt fra sikkert.

Kurserne på aktier bestemmes i høj grad af store pensionskasser og andre professionelle investorer, som i en usikker verden prøver at bedømme, hvad epidemien betyder for selskabernes indtjening.

Gå ikke i panik
Aktier giver normalt et forventet merafkast over tid (minimum 5 år) i forhold til obligationer, fordi aktier jo netop er mere risikable end obligationer. Dette forhold har ikke ændret sig på grund af Corona-pandemien.

Det er derfor fortsat fornuftigt, at en del af ens pensionsionsopsparing er investeret i aktier, og efter CS Pensionsfonds opfattelse bør det enkelte medlem derfor ikke gå i panik og skifte risiko profil fra ”høj” til ”lav” alene ud fra en overbevisning om, at ”vi kun har set toppen af isbjerget”.

I CS Pensionsfond har vi som bekendt en life-cycle model, hvor risikoen nedtrappes jo ældre man bliver. En sådan model tager netop højde for at aktiekurser kan svinge meget – eksempelvis som følge af en global pandemi.

Ønsker man yderligere information om fondens life-cycle kan man læse om denne her. men man er selvfølgelig også velkommen til at kontakte fonden telefonisk 33 85 41 41 eller pr. mail post@cspensionsfond.dk.