Kontakt os på mail under COVID-19

Vi får rigtig mange spørgsmål på mail, Facebook, telefon m.m. i disse dage. For at sikre os, at vi bruger vores ressourcer på at nå bredt ud og få svaret så mange medlemmer som muligt, er vi nødt til at stramme op kommunikationen i sekretariatet. På den måde sikrer vi også, at vores kommunikation er så entydig som muligt, så vi minimerer misforståelser.

Derfor lukkes der indtil videre for den direkte medlemsdialog på CS´ Facebook side. Vi vil selvfølgelig efter bedste evne svare på alle medlemshenvendelser, men det bliver via mail.

Ved at bruge mail sikrer vi, at medarbejderne i sekretariatet kan prioritere medlemshenvendelserne, så vi først får svaret på akutte problemstillinger. Derudover vil skriftlig kommunikation via mail også bruges til sagsdokumentation samt vidensdeling i sekretariatet og hovedbestyrelsen.

Denne vidensdeling vil vi løbende samle i generelle informationer, Q&A og lignende, som vi løbende vil sende ud via CS INFO, hjemmesiden og CS’ Facebook side.

I skal derfor indtil videre skrive jeres spørgsmål til cs@cs.dk eller finn@cs.dk

Sådan er CS påvirket af COVID 19/Coronavirus

Sekretariatet

CS følger myndighedernes anbefalinger på området. Medarbejderne i huset arbejder hjemme og er kun tilgængelige på mail og telefon.

Vi modtager rigtig mange henvendelser i øjeblikket, og der kan derfor forekomme forlænget svar og behandlingstid på visse henvendelser, ligesom nogle opgaver vil blive udskudt og håndteret senere end normalt. Vores sagsbehandling er ligeledes påvirket af nedlukning af den offentlige sektor, der blandt andet medfører at vi ikke kan få svar fra FPS, FAUK, FAEK, AES, osv.

Hvis du har kritiske spørgsmål vedrørende COVID-19, skal du ringe til os på hovednummeret 36 90 89 00.

Information 

I forbindelse med regeringens tiltag for at begrænse smitten af COVID-19, har vi løbende sendt informationer ud i CS INFO, på vores hjemmeside og på Facebook. Der har været ændringer i informationerne undervejs, og det er derfor vigtigt at understrege, at det altid er sidste udgave af informationen, der er gældende.

Vi er i løbende kontakt med Forsvaret og Forsvarets Departement og sender ny information ud, når det er nødvendigt. I kan løbende holde jer opdateret via vores hjemmeside cs.dk/covid-19-coronavirus samt på vores facebookside.

TR kurser og arrangementer i CS

På grund af risikoen for spredning af COVID-19, har vi været nødsaget til at aflyse en række af forårets TR-kurser. Det drejer sig om TR-Intro Kursus Del 1 og Del 2, kurset CS Strategisk Samarbejde samt CS Spot On: Arbejdsmiljø Workshop. Vi forventer at afholde kurserne, når det vurderes sikkert.

Er du tilmeldt et af de aflyste kurser, og har du haft udgifter til køb af færge- eller togbilletter, som du ikke kan få refunderet, refunderer CS dit udlæg. Læs mere om det her. 

CS Ferieboliger

I forhold til CS Ferieboliger, er der også lavet en række forholdsregler. Læs mere om disse på vores booking-hjemmeside.

CS Bladet

Forholdsreglerne har desværre også betydning for vores arbejde på redaktionen på CS Bladet. Næste blad udkommer derfor den 27. april istedet for den 6. april som oprindeligt planlagt.