Debat: “Der mangler grundlæggende forståelse af, hvad Forsvaret er for en størrelse”

CS formand Jesper Korsgaard Hansen er medforfatter på et debatindlæg bragt i Berlingske. Indlægget er lavet i samarbejde med formændene for HOD – Hovedorganisationen for Officerer i Danmark, HPRD – Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark, Folk & Sikkerhed samt Danske Soldaterforeningers Landsråd.

Skarp kritik af kommunikation og ledelsesstil

Debatindlægget retter en skarp kritik af den måde, Forsvarsministeren agerer i forhold til ledelsesstil og kommunikation. Særligt ministerens udtalelse om, at Forsvaret er en styrelse – og at Forsvarschefen dermed er styrelseschef og derfor ikke bør debattere forsvarspolitik, vækker stor undren blandt foreningerne og medlemmerne, skriver forfatterne til indlægget.

”Vi er p.t. alle vidner til en offentlig debat, som ikke er gavnlig for nogen – hverken Forsvarets personel, Forsvaret, forsvarsministeren, Forsvarsministeriet, forsvarschefen, Forsvarskommandoen og såmænd heller ikke for Danmark og Danmarks befolkning. Og det skyldes hverken medierne eller den journalistiske linje, der er lagt i medierne. Det skyldes Forsvarsministeriets ageren,” skriver de og fortsætter.

”Der synes på politisk niveau at mangle en helt grundlæggende forståelse af, hvad Forsvaret er for en størrelse. Og nej, Forsvaret er ikke en »styrelse«, og Forsvarschefen er ikke en »styrelseschef« – i hvert fald ikke i traditionel forstand.”

Forvarets opgaver kræver særlig DNA 

Dette er blandt andet med henvisning til, at forsvaret er direkte nævnt i Grundloven. En anden grund til, at man ikke kan sidestille forsvaret med enhver anden styrelse, er ifølge debatindlægget, at forsvaret løser opgaver, der er helt unikke i forhold til andre ”styrelser”.

”Soldaterne er uddannet til at løse og løser opgaver, som ligger himmelvidt væk fra de opgaver, der løses af medarbejdere i andre offentlige styrelser og organisationer – også Forsvarsministeriets øvrige styrelser. Der er tale om opgaver, som for stort set alles vedkommende kan medføre døden for de indsatte soldater. Dette kræver et helt specielt »dna«, og dette dna er unikt for Forsvaret – ikke for nogen andre organisationer, bortset fra Politiet og Beredskabet og dele af sundhedssektoren,” står der i indlægget.

For at løse de opgaver optimalt, er der er fuld tillid til ledelsen – og i sidste ende til Forsvarschefen, skriver formændene for de fem organisationer. Denne tillid lider et alvorligt knæk, når forsvarschefen offentligt desavoueres af chefens foresatte, skriver de. Det fører til mistillid og disrespekt og – ultimativt – at Forsvarets opgaver ikke bliver løst optimalt.

Forsvarets medarbejdere og chefer skal kunne deltage i debatten

I indlægget slår foreningerne endnu engang et slag for, at forsvarschefen – og medarbejdere i forsvaret i øvrigt – deltager i den offentlige debat.

”Forsvarschefen er regeringens øverste militære rådgiver og bør som sådan kunne formulere målsætninger om Forsvarets organisation, udvikling, kapaciteter mv. i relation til trusselsbilledet – selvsagt indenfor den givne politiske ramme. I den egenskab er det helt afgørende, at forsvarschefen kan kommunikere både internt og eksternt om Forsvarets tilstand, opgaver, opgaveløsning mv. og ikke mindst struktur og sammenhæng mellem mål og midler, uden konstant og tæt overvågning fra Forsvarsministeriets side,” skriver de, og kommer samtidig med en opfordring til ministeren om at ændre sin kommunikation og ledelsesstil.

”Soldaterne har en tårnhøj faglig stolthed og professionalisme samt stolthed over deres arbejde og deres arbejdsplads. Sådan skulle det gerne fortsætte. Men sådan bliver det ikke nødvendigvis ved med at være, hvis ikke linjen lægges om – nogle (mange) vil påstå radikalt.”

De fem organisationer – herunder CS – er efterfølgende blevet inviteret ind til ministeriet for at diskutere indholdet i debatindlægget.

De fem forfattere bag indlægget er:

Jesper Korsgaard Hansen er formand for Centralforeningen for Stampersonel (CS)

Niels Tønning – formand for Hovedorganisation af Officerer i Danmark (HOD)

Jesper Trommer Volf – formand for Hovedorganisationen for Personel af Reserven (HPRD)

Christian Arildsen – formand for Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL)

Peter M. Andersen – formand for Folk & Sikkerhed

Andre nyheder