Forsvarsgalleriet

Forskudsopgørelse og årsopgørelse

For at sikre, at din skat er beregnet korrekt, skal du være opmærksom på to opgørelser: Forskudsopgørelsen, som kommer til november, og årsopgørelsen, som kommer til marts.

Forskudsopgørelsen viser forventningerne til det kommende år og skal ændres, hvis din økonomi ændrer sig, mens du på årsopgørelsen kan se, hvordan din skat for det afsluttede år er og om du skal betale restskat eller have penge tilbage i skat.

Forskudsopgørelsen
Forskudsopgørelsen viser SKATs forventninger til løn, fradrag mm.

Du skal selv tjekke, om tallene er korrekte. Hvis de ikke svarer til dine aktuelle forventninger til løn, skal du ændre dem. Forskudsopgørelsen bør desuden ændres hver gang, din indtægt eller fradrag ændrer sig.

Det kan f.eks. være, hvis du:

  • Får en væsentlig lønændring
  • Får ændringer i dine renteudgifter
  • Flytter og dermed får en anden afstand til arbejdspladsen, som ændrer på dit befordringsfradrag
  • Skal på kursus, øvelse eller mission, så du får færre arbejdsdage på din sædvanlige arbejdsplads (befordringsfradrag)

HUSK: Du kan ændre i forskudsopgørelsen hver dag hele året.

Årsopgørelsen
På årsopgørelsen står de tal, der er indberettet fra Forsvaret og eventuelle andre arbejdsgivere du måtte have. Herudover er der indberettet oplysninger om fagligt kontingent fra CS, renteudgifter fra din bank osv.

Din opgave er at tjekke, om tallene svarer til de opgørelser, du har fået fra din arbejdsgiver, bank, fagforening, A-kasse, mm.

Fradrag fra din forskudsopgørelse bliver ikke altid automatisk overført til din årsopgørelse, så de skal skrives på igen, eller ændres til de rigtige tal.