Forsvarsgalleriet

Rejsefradrag og differencefradrag

Hvis forsvaret ikke dækker dine rejseudgifter i forbindelse med arbejdet eller udbetaler skattefri godtgørelse, kan du få fradrag for kost, logi og småfornødenheder. Hvis forsvaret ikke udbetaler det fulde beløb til kost, som skattelovgivningen giver mulighed for, opstår det såkaldte differencefradrag – altså et fradrag på forskellen i det, der er muligt at tage som rejsefradrag og det, som forsvaret allerede har udbetalt til dig f.eks. i form af time- og dagpenge.

Regler for fradrag er ens, om du er til tjeneste i Danmark eller i udlandet.

For at du kan tage fradrag, og Forsvaret som arbejdsgiver har mulighed for at dække omkostninger eller udbetale penge til kost, kræver det, at man som lønmodtager er på rejse for Forsvaret og minimum 8 km. væk fra det faste tjenestested eller basehavn.

Disse kriterier skal være opfyldt for, at du kan tage et rejse- eller differencefradrag:

  • Du skal befinde dig på et midlertidigt tjenestested minimum 8 kilometer væk fra dit faste tjenestested
  • Du skal være på en rejse af minimum 24 timers varighed og du skal have overnattet væk fra din sædvanlige bopæl
  • Dit midlertidige tjenestested skal ligge så langt fra din sædvanlige bopæl, at du ikke har mulighed for at overnatte i hjemmet (umulighedskriteriet)

 

Umulighedskriteriet
Det er meget individuelt, hvornår SKAT mener, at det ikke er muligt at overnatte på den sædvanlige bopæl. I nogle tilfælde gør det en forskel, om du som lønmodtager er beordret til at overnatte ved dit midlertidige arbejdssted.

Forsvaret arbejder med et såkaldt umulighedskriterie, hvor du som lønmodtager skal kunne opholde dig på din sædvanlige bopæl i 11 timer. Det betyder, at du skal have minimum 13 timers daglig tjeneste og transport for, at du efter disse kriterier ikke kan nå at overnatte hjemme.

Forsvaret bruger som udgangspunkt din folkeregisteradresse til beregning af dine skattefri ydelser, mens SKAT foretager en individuel vurdering af dine bopælsforhold. SKAT tager udgangspunkt i din sædvanlige bopæl. Din sædvanlige bopæl er dér, hvor du har dine livsinteresser og hvor du kan dokumentere, at du opholder dig, så snart du har mulighed for det. Din folkeregisteradresse er dermed ikke nødvendigvis ensbetydende med din sædvanlige bopæl.

Du kan ikke tage fradrag i disse tilfælde:

  • Når du er i INTOPS
  • Hvor der ydes fri forplejning og kontantgodtgørelse eks. øvelser og internatarrangementer.
  • Når der ydes skibskost eller ved arbejde/vagt i basehavn.

Nederst på denne side finder du en fradragsberegner, som du kan bruge til beregning af dit rejsefradrag.

Dokumentation
Når Forsvaret udbetaler skattefri ydelser, er det forsvaret, der har dokumentationspligten. Men når det er dig selv, der tager et fradrag, har du dokumentationspligten. Det vil sige, at du skal kunne dokumentere overfor SKAT, hvorfor du har taget et rejsefradrag.

Fradragsberegner 2022