Skatteforhold ved tjeneste i Grønland

Hvis du opholder dig på Grønland i mindst 6 måneder, bliver du efter den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale ansat som skattemæssigt hjemmehørende i Grønland. Det betyder, at du skal betale skat i Grønland.

Det grønlandske indkomstskattesystem bygger i lighed med det danske på et kildeskattesystem, hvor der betales en foreløbig skat ved arbejdsgiverens indeholdelse i den ansattes løn. Den endelige skattebetaling adskiller sig dog fra den danske ved, at den opgøres ved slutopgørelse i september måned i året efter indkomståret.

Forskudsregistrering foretages normalt kun for fuldt skattepligtige personer. Imidlertid vil man forskudsregistrere tilflyttere som fuldt skattepligtige allerede inden, betingelserne for fuld skattepligt er opfyldte, såfremt den skattepligtige ved hjælp af arbejdsgiverens dokumentation kan godtgøre, at ansættelsen enten er fortløbende eller tidsbestemt til mere end 6 måneder og såfremt den skattepligtige, der tilflytter fra Danmark, søger om fritagelse for betaling af dansk kildeskat, indtil betingelserne for fuld skattepligt er opfyldte, dvs. bopæl i Grønland eller mindst 6 måneders ophold i Grønland uden anden afbrydelse end ferie og lignende.

I perioden, hvor du er grønlandsk beskattet, kan du ikke tage fradrag for A-kasse, efterlønsbidrag og indbetalinger til pensionsordninger.

Læs mere om grønlandsk beskatning