Spørgsmål og svar om indefrosne feriemidler

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov, har man for at undgå dobbelt ferie indefrosset et beløb svarende til fem uger hos Feriefonden. Tre af disse uger er der nu givet mulighed for at udbetale pr. oktober 2020.

Hvis midlerne ikke var kommet til udbetaling nu med en politisk aftale, ville de i stedet blive udbetalt ved folkepensionsalderen. Der er altså tale om en fremrykket udbetaling af penge, der alligevel skulle tilfalde dig.

Ofte stillede spørgsmål

Det korte svar er ja. Alle, der har haft et arbejde og modtaget løn i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, vil have indefrosne feriepenge til gode.

På borger.dk vil du kunne se det beløb, du kan få udbetalt.

Udbetalingen bliver beregnet ud fra din lønindkomst i perioden fra den 1. september 2019 til 31. august 2020. Udbetalingen er derfor afhængig af din lønindkomst for hele perioden. Udbetalingen svarer til ca. 12,5% af din ferieberettigede løn i perioden mellem den 1. september 2019 og den 31. august 2020.

Du skal anmode om dine indefrosne feriepenge digitalt på borger.dk. Du skal logge på med NemID. Her kan du også se, hvor mange penge, du har til gode.

Pengene vil blive udbetalt op til syv hverdage efter og beskattes som almindelig indkomst.

Hvis din jobsituation er en anden end lønmodtager, skal du i nogle tilfælde søge via en blanket. Det kan tage lidt flere dage, inden du får udbetalt pengene.

Du kan søge om udbetaling fra 1. oktober til 1. december 2020. Hvis du ikke søger om pengene inden 1. december 2020, bliver de stående, og du får dem først udbetalt ved afgang fra arbejdsmarkedet.

 

Skal du bruge dine indefrosne feriepenge nu, er det en god ide at få dem udbetalt, når det bliver muligt til oktober. Skal du ikke bruge dem nu, skal du overveje at lade pengene blive stående i den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Der er både fordele og ulemper at være opmærksom på:

For rigtig mange lønmodtagere giver det god mening at få ekstra penge til forbrug nu. For andre giver det god mening at spare pengene op. Enten fordi de ikke mangler penge til forbrug, eller fordi de gerne vil have en opsparing til senere forbrug. Så skal du bruge pengene nu, gælder det selvfølgelig om at få dem udbetalt. Hvis du derimod ikke skal bruge dem nu, er det en god ide at overveje, om de skal i en pensionsordning eller stå som frie midler. Det er kort sagt et valg mellem forbrug nu eller senere.

Hvis du ikke søger om pengene inden 1. december 2020, bliver de stående, og du får dem først udbetalt ved afgang fra arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt, når du har nået folkepensionsalderen.

Derudover kan du søge om at få de indefrosne feriepenge udbetalt, når du:

  • har fået tildelt førtidspension
  • har fået tildelt efterløn
  • har fået tildelt fleksydelse
  • har fået udbetalt alderspension
  • har taget varigt ophold i udlandet

Hvis du allerede ved, at du gerne vil gemme feriepengene, behøver du faktisk ikke at foretage dig noget. Pengene er placeret hos Lønmodtagernes Feriemidler, som bliver forvaltet af LD Fonde, der også forvalter Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

Dine feriepenge står som en pensionssum, der vokser over tid, ved at du får del i fondens resultat. Fondens resultat består af afkastet på fondens investeringer samt en renteindtægt på de feriepenge, som arbejdsgiverne lader stå i virksomhederne. Forrentningen af midlerne hos arbejdsgiverne følger lønudviklingen og giver dermed en sikker bund under fondens resultat. De feriepenge, der er placeret hos arbejdsgiverne, er derudover garanterede – også i konkurssituationer.

LD Fonde meddeler, at de forventer at kunne skabe en nogenlunde stabil forrentning af feriemidlerne svarende til det, der blev skabt for dyrtidsmidlerne.

En del af administrationsomkostningerne er derudover dækket af arbejdsgiverne. Det betyder, at de samlede omkostninger, hvis du vælger at lade dine feriepenge blive stående hos Lønmodtagernes Feriemidler, bliver lave. Det lave omkostningsniveau kendes allerede fra LD Fondes forvaltning af dyrtidsmidlerne. De er karakteriseret ved meget lave omkostninger målt i forhold til den øvrige pensionsbranche.

Hvis du ikke ønsker at binde dine feriepenge helt til din afgang fra arbejdsmarkedet, kan du vælge at få dem udbetalt og have dem stående som frie midler.

Du skal her være opmærksom på, at renterne i pengeinstitutterne er meget lave og ofte negative, så hvis dine feriepenge skal bevare værdien, skal du overveje at investere pengene.

Feriepenge, du vælger at få udbetalt i 2020, bliver ikke modregnet i offentlige ydelser. Udbetalingen bliver vist som en særskilt indkomsttype på årsopgørelsen fra skat, og der bliver i de fleste tilfælde automatisk set bort fra feriepengene ved udregningen af offentlige ydelser, der er indkomstafhængige.

Ved formueafhængige ydelser derimod bliver der ikke automatisk set bort fra feriemidlerne. Det kan derfor være en god ide at gemme det brev fra Lønmodtagernes Feriemidler, der dokumenterer udbetalingen. Reglen om, at der ikke må ske modregning, gælder dog kun frem til og med 2022. Efter 2022 kan udbetalte feriemidler, som er sparet op, derfor påvirke beregningen af offentlige ydelser.

Hvis du derimod vælger, at du vil spare dine feriepenge op som pension, gælder der andre regler for modregning. Bliver dine feriepenge stående i Lønmodtagernes Feriemidler, vil udbetalingen ikke påvirke hverken folkepensionstillæg eller førtidspension. Sparer du dine feriepenge op i andre pensionsordninger, vil der være modregning efter de regler, der gælder for de pensionsordninger.