Find hele aftalen her

den 6. februar blev der indgået et OK21 forlig for de 195.000 medarbejdere i staten.

Der er tale om en tre-årig overenskomst, der blandt andet giver en lønstigning til medarbejderne på 4,42 procent over de næste tre år, hvilket sikrer reallønnen. Reguleringsordningen videreføres, så lønudviklingen i staten følger med den private lønudvikling. Dermed er det sikret, at udviklingen i de statsansattes løn følger udviklingen i de privatansattes, når der igen kommer gang i hjulene efter krisen.

Derudover indebærer aftalen en årlig seniorbonus på 0,8 procent af medarbejderens løn for medarbejdere over 62 år. Seniorbonussen indføres som en fleksibel ordning, der betyder, at medarbejderen i stedet kan vælge at få to seniordage om året eller vælge at få bonussen konverteret til pension.

Hele aftalen kan hentes her.

Andre nyheder