Forhandlinger med ISS er i fuld gang

Kontrakten er nødlidende. Det slog Trine Bramsen fast, da hun onsdag var i samråd om Forsvarets aftale med ISS vedrørende rengøring, arealpleje, kantinedrift etc.

Det er en uholdbar situation, tilføjede hun, og fortalte, at man nu har indledt forhandlinger med ISS om to muligheder:

  • At lade kontrakten ophøre før tid
  • At ISS fremover vil leve op til de krav, der er jf. den indgåede kontrakt.

Forhandlingerne vil ske i samarbejde med Kammeradvokaten.

Trine Bramsen kan ikke sætte et tidsperspektiv på, men ’forhandlinger er jo forhandlinger’, så hun tør ikke gætte på hvornår en endelig løsning er på plads, men som hun konstaterede, så er man altså gået i gang med forhandlingerne.

Hun forklarede også, at det ikke er en let sag, for kontrakten er indgået i en tid, hvor ’man satte fokus på at centralisere og samle opgaveløsninger i store perspektiver, fordi man da mente, at stordrift kunne resultere i en billigere pris’.

-Jeg er også meget utålmodig, og ser meget gerne en snarlig løsning, men forhandlinger tager den tid, der er nødvendigt, sagde Trine Bramsen.

Hun advarede også imod, at lave nye aftaler der vil blive dyrere for Forsvaret. For hun ønsker hverken at tage midler fra materiel eller personel, og pengene ’skal jo komme et sted fra’.

-Derfor ser jeg helst at ISS begynder at leve op til den kontrakt, de har indgået, og yder den service, Forsvaret har krav på! pointerede hun.

Jeg synes det står ret klart, at den værdi, der ligger i at lokale leverandører, klarer opgaverne, er meget stor. I min optik er der en kæmpe værdi i at se nærmere på netop lokale leverandører. Og den værdi bør vi også værdisætte, når vi fremover laver kontrakter, og jeg ser gerne det sker lokalt, forklarede forsvarsministeren yderligere, da bl.a. DF’s udvalgsmedlem Søren Espersen spurgte ind til muligheden for at lade aftaler træffes lokalt på de enkelte tjenestesteder.

Udvalgsmødets deltagere udtrykte stor tilfredshed med, at der nu arbejdes på en løsning, og de håber, at den vil komme hurtigt.

Formand for CS, Jesper K. Hansen er også tilfreds med, at der nu er forhandlinger i gang, selvom han mener, at der burde være fundet en løsning for  længe siden.

– Endelig sker der noget. Jeg kan kun hilse en snarlig afgørelse velkommen. Vi er alle enige om, at situationen omkring kantinedrift, indkvartering m.m. har været aldeles utilfredsstillende i alt for lang tid. Derfor kan en løsning kun gå for langsomt. De vilkår man flere steder har budt forsvarets ansatte er under al kritik. Og derfor er det vigtigt, at man nu finder frem til en løsning, der giver medarbejderne den service, de fuldt fortjent har krav på. Man skal også være opmærksom på, at der ikke sker yderligere forringelser mens der forhandles. Men det er glædeligt, at ministeren tager klagerne alvorligt, og forhandlingerne nu er i gang.

Vi ser frem til resultatet!

Andre nyheder