Forstå ferieloven

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Loven ændrer grundlæggende på perioderne for optjening og afvikling af ferie – fra forskudt ferie til samtidighedsferie. Den nye ferielov er indført for at sikre, at nye på arbejdsmarkedet allerede ved det første års ansættelse kan holde ferie med løn i modsætning til nu, hvor der kan gå op til 16 måneder fra ferien er optjent, til den kan afholdes.

Med den nye ferielov optjener du stadig 2,08 feriedage for hver måneds ansættelse, men du vil, efter den nye lov er trådt i kraft, have mulighed for at afholde ferien allerede måneden efter, den er optjent.

Overgangsperiode

Hvis du er forvirret over, hvordan du skal holde ferie de næste par år, er du ikke alene. Den nye ferielov – og ikke mindst den såkaldte overgangsperiode, er anledning til stor debat blandt CS medlemmer, og det med god grund. For det er en smule indviklet, når man er vant til noget andet.

Her kan du finde spørgsmål og svar om den nye lov.

Ofte stillede spørgsmål

Kigger man kun på overskrifterne i medierne eller på sociale medier, kunne det godt lyde som om, at du i 2020 kun kan holde ferie i 16 dage, da det er det, du har nået at ”spare op”. Men sådan hænger det heldigvis ikke sammen:

Ved sommerferien 2020 vil du ganske vist kun have 16,64 dage at holde ferie for, og efter tre ugers sommerferie vil du ikke have nok til også at tage en efterårsferie med familien, men idet vi overgår til den nye ferielov pr. 1 september 2020, går regnestykket alligevel op. Den nye ferielov gør nemlig, at du enten kan vælge at holde ferie, så snart du har tjent dine feriedage ind (2,08 pr. måned), eller du kan vælge at bruge dine feriedage på forskud, hvis det kan aftales med din leder.

Du kan tænke på det, som om du hidtil har været vant til at sætte dine feriepenge ind på en lukket bankkonto, som du kun kunne hæve af året efter. Fra september 2020 bliver der åbnet for bankkontoen, så du kan hæve, så snart feriedagene er sat i banken – du kan endda vælge at ’låne’ nogle dage fra banken, som du sætter ind igen, når du har tjent dine feriedage.

Hvis du ønsker at holde efterårsferie efter at have holdt tre ugers sommerferie i 2020, så har du 1,64 optjente dage at gøre dette for. Hvis du ønsker at afholde en hel efterårsferie med familien, så skal der overføres ferie fra tidligere ferieår, eller du skal holde ferie på forskud.

Efter den nye ferielov er trådt i kraft 1. september 2020, vil du have mulighed for at holde såkaldt forskudsferie, hvor du afholder betalt ferie på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent. Den ferie, du afholder forskudt, bliver selvfølgelig trukket fra den ferie, som du efterfølgende optjener. Det kræver en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, hvis du vil holde ferie på forskud.

Ferie, som ikke er afholdt eller udbetalt senest 31. august 2020, overføres til afholdelse efter den nye ferieaftale.

Den særlige feriegodtgørelse fortsætter, efter vi er overgået til en ny ferielov. Vi kender endnu ikke de præcise regler for udbetalingen, da vi stadig mangler en ferieaftale for Staten, men feriegodtgørelsen vil formentlig blive udbetalt ad to omgange, henholdsvis med lønnen for maj måned og med lønnen for august måned.

Den korte forklaring er, at de feriepenge, du optjener i overgangsperioden, vil blive udbetalt til dig 1. oktober 2021.

Fratræder du for eksempel for at gå på pension i overgangsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, skal din arbejdsgiver afregne ferie til FerieKonto for den ferie, du har optjent i perioden.

Den ferie, som er optjent før overgangsperioden (1. september 2019), vil arbejdsgiver udbetale til medarbejderen på sædvanlig vis. Men feriegodtgørelse for perioden efter 1. september 2019 skal ifølge ferieloven indbetales til FerieKonto, som derefter afregner tilgodehavende feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Efter fondsloven vil fonden udbetale feriemidlerne 1. oktober 2021

Den nye ferielov handler kun om de 5 uger, der er sikret gennem ferieloven. Den sjette ferieuge følger stadig samme optjening- og afviklingsperiode, som den gør nu.

Nej. Varslingsreglerne vil være de samme som i dag.

Ferien skal tilrettelægges så tidligt som muligt. Ledelsen skal senest 3 måneder inden, hovedferien begynder (hovedferieperioden er perioden 1. maj – 30. september), give medarbejderen meddelelse om ferietidspunktet. For restferie er varslet 1 måned.

Er du blandt de ansatte, der forud for ferieoptjeningsåret 2019 har valgt den såkaldte 12 % ordning, hvor man får 12 % af lønnen i feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse, skal du være opmærksom på, at ordningen er suspenderet i overgangsperioden.

Det betyder, at ordningen i år kun havde virkning fra 1. januar 2019 til den 31. august. I den periode har du optjent 16,64 feriedage uden løn. Dem vil du stadig skulle holde i sommerferieperioden i 2020. Feriepengene hertil, får du fra FerieKonto.

Den ferie, der optjenes i overgangsperioden fra 1. september 2019 og frem til 31. august 2020, optjenes på lige fod med alle andre ansatte. Når den nye ferielov træder i kraft pr. 1. september 2020, vil det igen være muligt at vælge 12 % ordningen. Hvordan, det praktisk skal foregå, er ikke endelig afklaret.