Forsvarschefen om fastholdelse, forlig og moderne ledelse

Dette interview er lavet midt i januar. Flemming Lentfer har siddet på posten som Danmarks nye forsvarschef i knap to måneder. Om få uger kommer han til at have en birolle i en større sag om blandt andet forsvarschefens rolle og ministeriets pressehåndtering.

Men da vi taler med Lentfer over telefon denne torsdag i januar, er det hverken ministeren eller pressen, der er på blokken.

Vi skal derimod tale om forsvarets udfordringer og ikke mindst, hvad CS’ medlemmer kan forvente af deres nye øverste chef.

Flemming Lentfer kommer fra en stilling som direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Før det har han gjort tjeneste i flyvevåbnet samt inden for det værnsfælles område. Han overtog posten som forsvarschef 1. december sidste år.

På grund af COVID-19 skete overdragelsen mere stille, end man er vant til, når der kommer en ny forsvarschef. Der har i det hele taget været meget, der ikke er, som det plejer på grund af pandemien. Blandt andet har det været begrænset, hvor mange besøg den ny forsvarschef har været på ved tjenestestederne.

Pandemi, forlig og travlhed

Pandemien har betydet ekstra travlhed hos forsvaret. Ud over nye opgaver, der relaterer sig til Corona-virussen, har man også det almindelige opgavekompleks at tage sig af. Plus et forsvarsforlig, der skal være implementeret frem mod 2023. Der er med andre ord nok at se til.

– Vi løser i dén grad de daglige opgaver. Når man tager rundt og ser, hvor meget opgaveløsningen fylder, og hvor mange samfundsopgaver, der kommer med ganske kort varsel, lykkes det rigtig fint, og der er meget stor anerkendelse for de ting, vi gør. Både internationale operationer, men så sandelig også det hjemlige. Det er rigtig godt, roser Flemming Lentfer, da vi beder ham give en kort indledende status på forsvaret 2021.

– Dertil kommer forligsimplementeringen, og det at opbygge de militære kapaciteter, som blev besluttet i forliget. Her arbejder vi ved siden af alle de opgaver, som vi løser i det daglige for at nå de målsætninger, der er. Der indgår meget nyt materiel til forsvaret, og det betyder meget arbejde med at servicere det nye materiel. Det er positivt, men det er også en kæmpestor opgave, tilføjer han.

Pandemien og de opgaver, der er kommet i kølvandet heraf, har skabt forsinkelser undervejs i forhold til at implementere det nye forlig, forklarer Flemming Lentfer. Dertil kommer, at der også er leverandører, der har været ramt af pandemien og derfor ikke har kunnet levere som aftalt.

– Der skal vi jo blive så klare i spyttet som vi overhovedet kan. Også overfor det politiske niveau, som jo har bestemt de her ting. Der skal være lyst i lokalet, så de også ved, hvad der kommer til at påvirke os undervejs, siger han.

CS-gruppen spiller vigtig rolle i fastholdelsen

Klar tale og dialog er generelt nogle af de ting, som forsvarschefen forudser, at han kommer til at lægge stor vægt på. Ikke mindst når det kommer til en af forsvarets allerstørste udfordringer: Fastholdelse af medarbejdere. Her spiller CS medlemmer en stor rolle, mener Flemming Lentfer.

God ledelse og god føring er en af de afgørende faktorer, hvis man skal holde personaleomsætningen nede, mener han. Derfor spiller CS medlemmer en vigtig rolle i forhold til fastholdelse.

“CS-gruppen er, i hvert fald for befalingsmændene vedkommende, det første niveau af ledere i forsvaret. Hvis det ikke fungerer, vil vi se en personaleomsætning, som er højere, end vi kunne tænke os.”

 

– CS-gruppen er, i hvert fald for befalingsmændene vedkommende, det første niveau af ledere i forsvaret. Hvis det ikke fungerer, vil vi se en personaleomsætning, som er højere, end vi kunne tænke os. Evnen til at lede og føre på en ordentlig måde, der skaber mening og begejstring, er rigtig vigtig for mig. Jeg siger ikke, at vi ikke allerede er der – for jeg kender endnu ikke alle temperaturer, men jeg har en meget klar målsætning om, at det er noget, jeg har lyst til at arbejde med, siger han.

Personaleomsætningen er for høj – men facitlisten mangler stadig

Fastholdelse af medarbejdere er vigtigt, og det bliver kun endnu vigtigere i fremtiden i takt med at nye teknologier gør sit indtog. Derfor understreger forsvarschefen, at han er åben for alle forslag, der kan vende udviklingen og få medarbejdere til at blive længere.

“Jeg lytter til alt, hvad folk har at sige. Alt lige fra kontraktformer til arbejdsvilkår til etablissementsmæssige vilkår, for meget eller for lidt materiel, til alt muligt andet, som kan give sten i skoen i dagligdagen.”

– På nogle områder er det mit klare indtryk, at personaleomsætningen er for høj. Alle vores operative kapaciteter bliver mere og mere teknologiske, og derfor kræver det mere og mere uddannelse, og derfor er det også mere og mere ærgerligt og omkostningsfuldt, hvis folk forlader os for hurtigt. Jeg har ikke en facitliste på, hvad løsningen konkret kan være. Jeg lytter til alt, hvad folk har at sige. Alt lige fra kontraktformer til arbejdsvilkår til etablissementsmæssige vilkår, for meget eller for lidt materiel, til alt muligt andet, som kan give sten i skoen i dagligdagen, siger forsvarschefen.

Derfor forventer han også, at medarbejderne – og herunder også CS’ medlemmer – er villige til at indgå i dialogen for at få løst nogle af de udfordringer, som de møder i hverdagen.

– Jeg forventer vilje til god ledelse og vilje til ordentlighed, men det som jeg måske allermest forventer er et ønske om dialog – at man gerne vil give mig alle de gode råd med på vejen, og at man i virkeligheden gerne vil tage en del af ansvaret på sig for, at jeg får det bedst mulige grundlag. Jeg er ikke nogen enmandshær. Sammen er vi stærke, og det er den dialog, som jeg gerne vil, understreger han.

Moderne ledelse

Flemming Lentfer er blevet døbt ”en moderne leder”. Da Danmarks Radio bragte et interview med generalen i forbindelse med hans tiltrædelse, beskrev de ham blandt andet som ”en moderne leder frem for en ”Oberst Hackel”-type”.

Måske var det med en henvisning til en tidligere socialdemokratisk forsvarsminister, som – med Matador-karakteren som eksempel – beskyldte dele af forsvarets øverste ledelse for at arbejde efter deres egen politiske agenda og optræde så illoyalt, at de var til skade for forsvaret.

Flemming Lentfer beskrives altså som det modsatte – en ”moderne leder”. Men hvordan kommer medarbejderne til at mærke det? Ifølge Forsvarschefen selv betyder det at være ”moderne”, at man lytter til og rådfører sig med sine medarbejdere og finder løsninger i fællesskab. Noget, han nævner flere gange i løbet af interviewet.

– Jeg er opvokset i enhedstyper, hvor man – hvis man ikke tog alle fagligheder med ombord – ikke kunne løse sine operative opgaver. Om det er særlig karakteristisk for, hvor jeg kommer fra, vil jeg overlade til andre at bedømme, men det er i hvert fald noget, jeg har tænkt mig at blive ved med, siger han.

– Det kræver i virkeligheden, at vi får udfoldet alle medarbejderes potentiale, fordi jeg tror sådan set, at vi har en stor vidensbank tilsammen. Vi kan også bare vælge at overhøre den og prøve at træffe nogle beslutninger, men det tror jeg bare ikke giver gode resultater.

Andre nyheder

Ny chefkonsulent i CS

Marianne Anker Bechmann er ny chefkonsulent i CS, og hun kommer med relevant erfaring fra blandt andet Dansk Sygeplejeråd og FPS: ”Ordentlighed er en grundlæggende

Læs mere »