Hærens konstabler får ny uddannelse – Her er CS’ plan for konstabelgruppen

Hærens konstabler har fået en ny uddannelse, der i første omgang lanceres i kamptropperne. Uddannelsen, der til dagligt kaldes EKU – Erhvervsrettet Konstabeluddannelse, har blandt andet til formål at give soldaterne papir på deres kompetencer, så de fremover bliver faglærte soldater.

EKU er en uddannelse, der er lavet specifikt til Hærens konstabler – men hvad så med konstablerne i Søværnet og Flyvevåbnet? Hvad skal de forvente i forhold til kompetencegivende uddannelse? CS formand Jesper Korsgaard Hansen forklarer her, hvad man arbejder med for konstablerne på CS’ område.

– I CS har vi nøje fulgt arbejdet med at forme den nye uddannelse for Hærens konstabler, og vi evaluerer også løbende på den og ser på, om der er noget af indholdet, der kunne være relevant for vores medlemmer i konstabelgruppen, siger han og forklarer, at CS arbejder i et lidt anderledes spor:

– Konstablerne i Søværnet og Flyvevåbnet er ofte mere fagligt funderede, og derfor ser CS også lidt anderledes på uddannelse af konstabelgruppen. Vi ser gerne, at de uddannelser, som vores konstabler får, kan overføres mere eller mindre 1:1 til det civile system, så eksempelvis en chauffør i Forsvaret kan gå direkte ud og tage et chaufførjob i det civile, den dag vedkommende er færdig med at være i Forsvaret. Det kan for eksempel ske ved en mere effektiv og intelligent brug af AMU-systemet, forklarer Jesper Korsgaard Hansen.

Effektiv brug af AMU

For CS handler det om, at forsvaret bør anvende det civile uddannelsessystem, hvor det giver mening. Både i forhold til, hvordan systemet anvendes på det øvrige arbejdsmarked, men også i forhold til den enkelte medarbejders opgaver og tjenesteforløb.

CS har i samarbejde med Forsvarskommandoen, UCL Erhvervsakademi, Professionshøjskoles Kompetencesekretariat og HKKF kortlagt, hvordan AMU-uddannelserne kan anvendes mere effektivt for forsvarets medarbejdere. Projektet hedder HR-initiativ B4 Effektiv anvendelse af AMU i Forsvaret, og det har allerede kørt hos en række enheder i Forsvaret.

– Forsvaret kan lige så godt benytte de muligheder, der allerede eksisterer i forhold til at opkvalificere medarbejdere. Det kan for eksempel være indenfor fragt, transport eller vagttjeneste. Fordelen ved AMU-systemet er, at det allerede fungerer og er anerkendt på det øvrige arbejdsmarked, siger CS formand.

I projektet udarbejdes der en række uddannelsespakker, som kan udvikle og styrke medarbejderne i deres nuværende funktioner og øge medarbejdernes muligheder for overgang til civilt job. Projektet har blandt andet kørt på Bornholm og i Korsør.

Læs mere om projektet her.

Nye muligheder for sejlende

CS har også lavet et samarbejde med CO-Søfart, Danske Rederier og Søfartsstyrelsen, der gør det muligt for sejlende medlemmer at få anerkendt sejltiden i søværnets skibe. Det betyder, at medlemmer med Søværnets Basisuddannelse og sejlads i søværnets enheder fremover vil kunne sejle som ubefaren eller befaren skibsassistent eller som styrmand med en kyst- eller sætteskippereksamen i handelsskibe.

Formålet med aftalen var at få løftet kompetencerne hos de medlemmer, der står uden faglært uddannelse, men ordningen åbner også muligheder for, at sejlende medlemmer af CS kan få adgang til job i handelsflåden og adgang til maritime uddannelser. Søværnet kan som arbejdsgiver også bruge ordningen konstruktivt, idet det nu er muligt og mere smidigt at løfte en marinekonstabel til skibsfører og officer.

Det arbejde kan du læse mere om her.

Det er netop den slags muligheder, som CS formand gerne vil have flere af til medlemmerne.

– Det er forhåbentligt noget, vi kommer til at lave meget mere af fremover. Uddannelse bliver mere og mere vigtig, og det giver den enkelte medarbejder større karrieremuligheder, hvis man har bevis på sine kompetencer. Både i Forsvaret, men i særdeleshed også på det øvrige arbejdsmarked, siger han.

Ønskes: CU-lignende ordning

AMU og kompetencegivende uddannelse under ens ansættelse er et af de spor, som CS arbejder for. På den lange bane håber CS formand dog på, at man kan lave en ordning, der for alvor kan gøre en forskel på de fastholdelsesproblemer, man oplever i Forsvaret.

– I CS har vi stadig den holdning, at vil Forsvaret for alvor fastholde medlemmerne og give dem noget, de kan komme videre med, i eller udenfor Forsvaret, skal man lave en civil uddannelsesordning igen. En ordning, hvor den enkelte optjener mulighed for civil uddannelse efter X antal år i forsvaret.

– Så man fik AMU-certifikater eller anden kompetencegivende uddannelse, mens man var i forsvaret og samtidig optjente civil uddannelse til den dag, man forlader Forsvaret.

– Det vil fortsat være CS’s prioritet nummer et – og dermed vores budskab til politikerne når de sætter sig til bordet og forhandler nyt forsvarsforlig.

Andre nyheder