Ændring af medlemskab

Er du allerede medlem i CS, og har din arbejdssituation ændret sig, kan du ansøge om at ændre dit medlemskab.
Det kan være, du forlader Forsvaret, men fortsat ønsker at gøre brug af CS. Det kan også være, du går på pension og derfor ikke længere har behov for faglig hjælp, men gerne vil beholde dine forsikringer i CS.

Nedenfor kan du se en oversigt over de forskellige muligheder for medlemskaber, du har. Du kan også finde link til ansøgning om de enkelte medlemskaber.

 

OBS! Sker der ændringer i dit ansættelsesforhold, er det vigtigt, du giver CS Medlemsservice besked. Dette fordi det kan have betydning for din kontingentbetaling.

Medlemstyper

CS tilbyder halvt medlemskab til følgende:

  • medlemmer der er på TUL/orlov (Husk at angive slutdato på blanketten)
  • medlemmer der er på CU (Husk at angive slutdato på blanketten)
  • medlemmer der er sergentelev i hæren og ønsker forsikringer i elevperioden. (Husk at angive slutdato på blanketten)
  • medlemmer der er fratrådt Forsvaret, men stadig ønsker at gøre brug af CS’ medlemsfordele

Medlemskabet koster kr. 238,00 pr. md.

Den obligatoriske medlemsforsikring på kr. 96 indgår i kontingentet.

Vær opmærksom på, at halvt medlemskab ikke gives med tilbagevirkende kraft.

Dette medlemskab tilbydes til dig, som er lærling i Forsvaret eller på reservekontrakt.

Medlemskabet koster kr. 238,00 pr. md.

Den obligatoriske medlemsforsikring på kr. 96 indgår i kontingentet.

Er du lærling skal du huske at angive start- og slutdato for elevperioden. Dette fordi du vil overgå til fuldt medlemskab, når du er færdiguddannet.

Er du fyldt 60 år, og er din ansættelse i Forsvaret ophørt, kan du søge om senior medlemskab, som svarer til halvdelen af, hvad et fuldt medlemskab koster.

Seniormedlemskab er ment som et videre forløb af det oprindelige medlemskab. Som seniormedlem beholder du din obligatoriske medlemsforsikring, der dækker over heltidsulykkesforsikring samt tandforsikring.

Medlemskabet koster kr. 238,00 pr. md.

Den obligatoriske medlemsforsikring på kr. 96 indgår i kontingentet.

Passivt medlemskab er ment som et videre forløb af det oprindelige medlemskab. Derfor har vi igennem tiden arbejdet for, at tilbud og muligheder for de aktive medlemmer også skal være til gavn for passive medlemmer.

CS har fastsat det årlige kontingent til det, der svarer til et månedskontingent for et fuldt betalende medlemskab. Kontingentet vil årligt blive reguleret med den samme stigning som stigningen på et almindeligt månedskontingentet.

Medlemskabet koster kr. 476,00 pr. år

Der er ingen forsikringer tilknyttet dette medlemskab.