Kontakt til forsikringsselskaber

TRYG / Heltidsulykke
Udfyld skadesanmeldelse her

TRYG Sundhed 
Sundhedsforsikring
For CS, HKKF og HOD medlemmer
Telefon 70 21 20 38

TJM Forsikring (TJM) 
Privatforsikring (hus – indbo – heltidsulykke – bil – rejseforsikring m.fl.)
Telefon 70 33 28 28
E-mail: tjm@tryg.dk

Runa (Runa)
Privatforsikring (hus – indbo – bil – ulykke – bil – rejseforsikring m.fl.)
Telefon 33 95 76 82
E-mail : srsalg@lb.dk

Forenede Gruppeliv (FG) 
Fortsættelse af Livsforsikring, aftale 85012

CS frivillige forsikring, aftale 90025
Livforsikring og erhvervsudygtighed

Pensionsforsikring, aftale 85011
Livsforsikring og invaliderente

Telefon 39 16 78 00
E-mail: fg@fg.dk