Frivillig livs- og erhvervsudygtighedsforsikring

Medlemmer af CS, kan tegne en frivillig Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring med eller uden ægtefælle.

Forsikringen er tegnet i Forenede Gruppeliv (FG) og omfatter.

– Dødsfaldssum + børnesum ved medlemmets død
– Invalidesum, hvis medlemmet pga. 2/3 erhvervsudygtighed afskediges på grund af helbredsmæssige årsager.
– Dødsfaldssum + børnesum ved ægtefælle/samlevers død, hvis denne er tilmeldt forsikringen.

Læs mere om  Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikringen ved at downloade forsikringsfolderen herunder.

Vær opmærksom på, at tilmeldingen skal være sket inden det 60. år. Tilmeld dig her.

Præmien pr. måned for medlem inkl. børnesum udgør kr. 160,25, og præmien for ægtefælle/samlever udgør kr. 80,25. Præmien for medlem og ægtefælle/- samlever udgør i alt kr. 240,50 pr. måned.
Forsikringspræmien opkræves månedligt via lønnen og fremgår af din lønseddel (lønkode 8951).

 

Kontakt

Du er velkommen til
at kontakte os med
spørgsmål om forsikring

Telefon
: 36 90 89 89
E-mailE-mail