Heltidsulykkesforsikring

Som CS medlem er du omfattet af en heltidsulykkesforsikring, som er tegnet i Tryg.
Forsikringen dækker både i arbejdstid og fritid.

Forsikringen omfatter alle CS medlemmer, som betaler fuldt kontingent, seniorkontingent eller nedsat kontingent.

Der er ingen udløbsdato på forsikringen, men den annulleres ved udmeldelse eller skift til pensionistmedlem.

Du kan få erstatning, hvis du får et varigt mén i forbindelse med en ulykke. Du får dobbelt erstatning, hvis det varige mén er på mere end 30% . Hvis du i forbindelse med en ulykke har brug for at få dækket behandlingsudgifter til fysioterapuet eller lignende, er dette også dækket.

Forsikringen dækker også tandskader sket ved et ulykkestilfælde.

En skade betragtes som sket ved en ulykke, når der er tale om en pludselig hændelse, der medfører en personskade.

Forsikringen dækker ulykker opstået under alle former for sport (farlig sport). Og dækker også fuldt ud under kørsel som fører af motorcykel.

Forsikringen omfatter ikke dækning for krig. Dog gælder, at såfremt en ansat eller et medlem, under udsendelse/besøg/møde i et krigsområde eller andre tilsvarende urolige områder, skulle blive ramt at et ulykkestilfælde, vil de skader, som almindeligvis også ville være sket under ferie eller ophold i Danmark, også være omfattet af forsikringen.

Du er dækket med kr. 1.020.100 i 2020 og kr. 1.042.542 i 2021 ved varigt mén på 100%. Du har dækning, når det varige mén er på minimum 5%. Er dit varige mén på 30% eller mere, får du dobbelt erstatning.

Eks. i 2020
ved    5% invaliditet kr. 51.005
ved   30% invaliditet kr. 612.060
ved 100% invaliditet kr. 2.040.200

Eks. i 2021
ved    5% invaliditet kr. 52.127
ved   30% invaliditet kr. 625.525
ved 100% invaliditet kr. 2.085.084

Udgifter til tandskader dækkes efter regning uden noget maksimumsbeløb. Så her dækkes udgifter til nødvendig behandling, såfremt der er tale om raske tænder. Tyggeskader er ikke omfattet.

Du anmelder din ulykke/skade her.
Ved anmeldelse benyttes policenr. 682-100.002.331.
Vær opmærksom på at du skal benytte ulykke-anmeldelsen også ved tandskade der er opstået ved en ulykke.

Find betingelser og yderligere information på Trygs portal her.

Kontakt

Forsikring
36 90 89 89
E-mail

Telefontid
Man – Tors kl. 9.00 – 15.00
Fre kl. 9.30 – 14.00