Fortsættelse af livsforsikring 85012-1

Hvis du har tilmeldt dig fortsættelse af livsforsikringen (aftale 85012-1) inden 31.12.2018, er du omfattet af livsforsikring som medlem og eventuelt ægtefælle/samlever.

Forsikringen er gældende i perioden fra 1.1.2019 til 31.12.2028 eller maks. til det 70. år.

Præmie i 2020:
Kr. 75,00 pr. md.

Læs mere om livsforsikringen i de oftest spurgte spørgsmål herunder eller download forsikringsfolderen længere nede på siden.

 

Ofte stillede spørgsmål

Ved medlems død udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende, jf.
forsikringsaftaleloven § 105a, hvis andet ikke er aftalt mellem medlemmet og FG.

Er der truffet særlig aftale, og efterlader medlemmet ved sin død samlevende
ægtefælle, er den særlige begunstigelse ugyldig.

Ifølge forsikringsaftaleloven (FAL) § 105A ser listen over nærmeste pårørende således ud (i nævnte rækkefølge)

  1. Ægtefælle/registreret partner
  2. Samlever, hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen, venter barn, eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet.
  3. Livsarvinger – børn, børnebørn m.v.
  4. Arvinger i henhold til testamente
  5. Øvrige arvinger (forældrelinjen eller bedsteforældrelinjen)

Der udbetales en sum på 100.000 kroner ved medlemmets død inden udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 70 år.

Der udbetales 50.000 kroner ved ægtefælle/samlevers* død inden udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 70 år.

* Samlever skal leve sammen med forsikrede på fælles bopæl og 1) vente,
have, have haft et barn med forsikrede eller 2) have levet sammen med
forsikrede i ægteskabslignende forhold på fælles bopæl i de sidste 2 år
før dødsfaldet

Kontakt

CS Forsikring
36 90 89 89
E-mail

Telefontid
Man – Tors kl. 9.00 – 15.00
Fre kl. 9.30 – 14.00