Tandforsikring

Som CS medlem er du omfattet af en tandforsikring, som er tegnet i Tryg.
Tandforsikringen giver økonomisk tilskud til en lang række tandbehandlinger, så tandpinen ikke også giver smerter i pengepungen.

 

Forsikringen omfatter alle CS medlemmer, som betaler fuldt kontingent, seniorkontingent eller nedsat kontingent.

Der er ingen udløbsdato på forsikringen, men den annulleres ved udmeldelse eller skift til passivt medlem.

Børn er gratis medforsikret fra de bliver 18 år til de fylder 24 år.

Forsikringen dækker:

 • Tandfyldninger
 • Røntgen
 • Bedøvelser
 • Rodbehandlinger
 • Paradentose
 • Kirurgiske indgreb
 • Kroner, broer og tandoperationer
 • Implantater
 • Efterkontrol
 • Akut oplukning
 • Bideskinner

Forsikringen dækker også tandbehandlinger foretaget i EU/EØS. Der er ikke et særligt krav om forhåndsgodkendelse ved behandlinger i EU/EØS, selvom det står i betingelsernes punkt 4.

Forsikringen dækker op til kr. 30.000 pr. kalenderår. Dog skal du selv betale for de første kr. 995 pr. kalenderår af de behandlinger, der normalt betales på ydelseslisten.

Forsikringen dækker maksimalt med de beløb, der står i ydelseslisten svarende til afsnit 7 og 9. Afsnit 8 er ikke omfattet på CS tandforsikring. Se listen her.

Tandforsikringen dækker dine udgifter efter, at du har fået evt. tilskud fra sygeforsikringen ”Danmark”, Den Offentlige Sygesikring eller fx en privat tegnet tandforsikring. Det kan derfor være, at dine udgifter allerede er dækket helt eller delvist fra andre tilskud. Du får ikke dobbelt dækning for udgiften – CS tandforsikring dækker i så fald alene restbeløbet.

Du går i første omgang til tandlægen og får lavet behandlingen. Du betaler selv regningen. Herefter anmeldes behandlingen via Tryg’s onlineblanket. Blanketten finder du her.

Ved anmeldelse benyttes policenr. 644-324

Ved anmeldelse for ægtefælle/samlever benyttes policenr. 644-322

Tryg forbeholder sig ret til at indhente relevant journalmateriale ved vurdering af forudbestående tandbehandlingsbehov. En tandlæge fra deres tandlægeteam, vil vurdere om behandlingen eller generne har været
forudbestående eller er opstået i forsikringstiden.

Din ægtefælle eller samlever kan tegne en tandforsikring til kr. 150,00 pr. md. Beløbet opkræves første gang pr. giro, men skal herefter tilmeldes PBS.

Ægtefælle/samlever må ikke være fyldt 60 år inden tilmelding.
Du tilmelder ægtefælle/samlever her

Bemærk at forsikringen først kan træde i kraft pr. næstkommende 1. i en måned.

Forsikring for ægtefælle/samlever er ikke oprettet, før din ægtefælle/samlever har skrevet under med NemID via tilsendt link. (tjek evt. din emails spamfilter, hvis du ikke har modtaget mail med link til underskrift).

Forsikringen dækker ikke forudbestående behandlingsbehov. Med forudbestående menes behandling der var anbefalet, planlagt eller som du kendte til/burde kende til, indenfor de sidste 6 måneder, inden du blev omfattet af forsikringen.

Regningen skal sendes via anmeldelsesblanketten til Tryg hurtigst muligt og ikke senere end 6 måneder efter behandlingens ophør.

Det er datoen for første diagnosticering/journalisering, der afgør, hvilket år forsikringssum og selvrisiko opgøres i. Dette gælder også, hvis din behandling strækker sig ind i et nyt kalenderår.

Find betingelser og yderligere information på Trygs portal her.

 

Kontakt

Forsikring
36 90 89 89
E-mail

Telefontid
Man – Tors kl. 9.00 – 15.00
Fre kl. 9.30 – 14.00