Tandforsikring

Pr. 1. januar 2019 er alle, der er omfattet af den obligatoriske medlemsforsikring også omfattet af en tandforsikring (Police nr. 644-324). Medlemsforsikringen består således af en heltidsulykkesforsikring og en tandforsikring.

Tandforsikringen giver økonomisk tilskud til en lang række tandbehandlinger, så tandpinen ikke også giver smerter i pengepungen.

Se mere om tandforsikringen her.

Såfremt, du ønsker ægtefælle/samlever medforsikret på tandforsikringen, benyt tilmeldingen her.
Bemærk at forsikringen først kan træde i kraft pr. næstkommende 1. i en måned.

Præmien i 2020 er kr. 83,00 pr. md.

Børn er gratis medforsikret fra de er 18 år til de fylder 24 år.

For at anmelde tandbehandling, skal du klikke her.

Forsikringen har en årlig selvrisiko på 995 kr. pr. person og en max sum på 30.000 kr. pr. person pr. kalenderår.

Ofte stillede spørgsmål

Tandforsikringen dækker for eksempel tandfyldninger, røntgen, bedøvelse, rodbehandling, paradentose, kirurgi, kroner, broer og tandoperatoner men også implantater, paradentose og bideskinne.

Forsikringen dækker ikke tandrensning og eftersyn.

Ydelelseslisten oplyser, hvad du kan få i erstatning for den enkelte behandling. På den måde ved du allerede før du går i gang med tandbehandlingen, hvor meget du får i økonomisk ydelse. Erstatningen er skattefri. Tandforsikringen vil aldrig dække behandling, som er anbefalet af din tandlæge, allerede planlagt behandling eller behandling, som du kender til 6 måneder før ikrafttrædelsesdatoen.

Forsikringen har en årlig selvrisiko på 995 kr. pr. person og en årlig max sum på 30.000 kr. pr. person. Det betyder, at du får erstatning, når selvrisikoen er opbrugt.

Betal regningen hos tandlægen

Klik på dette link og udfyld formularen.

Forsikringen eller CS skal ikke godkende din tandbehandling på forhånd. Du går til din sædvanlige tandlæge, får den nødvendige behandling og udfylder derefter formularen hos TRYG. Bemærk, at Tryg forbeholder sig retten til at modregne tilskud fra Sygesikringen “Danmark” og/eller eventuelt tilskud fra den offentlige sygesikring, som du eventuelt har ret til.

Din ægtefælle eller samlever kan tegne en tandforsikring til 80 kr. pr. mdr. Beløbet opkræves første gang pr. giro, men skal herefter tilmeldes PBS.

Tilmeld din ægtefælle/samlever her.

Forsikring for ægtefælle/samlever er ikke oprettet, før din ægtefælle/samlever har skrevet under med NemID via tilsendt link. (tjek evt. din emails spamfilter, hvis du ikke har modtaget mail med link til underskrift).

Tandforsikringen dækker også udgifter til behandling hos en autoriseret tandlæge (cand.odont.) i EU/EØS.

Det er ikke alle behandlinger, der er dækket på forsikringen: Behandlingsbehovet skal altid være opstået i forsikringstiden, og der dækkes ikke skader, behandlinger der er kendte, eller som man burde kende til, fx behandlinger som tandlægen har anbefalet, og som fremgår af tandlægejournalen, de sidste 6 måneder, før den dato hvor forsikringen er trådt i kraft for det enkelte medlem.

Derudover dækker forsikringen ikke kosmetiske behandlinger hos tandlægen, fx tandblegning og tandregulering, samt forebyggende tandbehandling, fx tandrensning og tandeftersyn.

Medlemsforsikringen (inkl tandforsikring) har efter 1. januar 2019 ingen udløbsdato og kan fortsætte, så længe du er aktiv eller seniormedlem.

Ja, men du skal benytte din ulykkesforsikring, som du er omfattet af i CS via medlemsforsikringen. Skadesanmeldelsen finder du her. 

Kontakt

CS Forsikring
36 90 89 89
E-mail

Telefontid
Man – Tors kl. 9.00 – 15.00
Fre kl. 9.30 – 14.00